logo yeni

calisanlar2 copy

POLİSLERİN TERFİ SÖZLÜ SINAVLARINDA DEĞİŞİKLİK OLDU

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

polis2Resmi Gazete’de yayınlanan “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri Ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile polislerin terfi için girdikleri sözlü sınavlarda bazı değişiklikler gerçekleştirildi.

Yönetmelik değişikliğine göre, artık yazılı sınavda en az 50 puan almış olanlar sözlü sınava tabi tutulacak. Eski düzenlemede sınır bulunmuyordu.

Ayrıca, sözlü sınavda yer alan değerlendirme konuları arasına “Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi” eklenirken, sözlü sınav değerlendirme konularının puan ağırlıkları da belirlendi.

Yönetmelik değişikliği ile son olarak yazılı sınavda başarılı olma puan barajı 50 olarak belirlendi.

Yönetmelik metni:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/4/2015 tarihli ve 2015/7685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yazılı sınava giren adaylardan yüz üzerinden en az elli puan almış olanlar, sözlü sınava tabi tutulur.”

“(3) Sözlü sınav komisyonları üst rütbeye terfi edecek personeli;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),

b) Bir konuyu kavrama ve ifade edebilme yeteneği (15 puan),

c) Temsil ve maiyetindeki personelini sevk ve idare kabiliyeti (15 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),

d) Analitik düşünme, problem çözme ve doğru karar verebilme yeteneği (15 puan),

e) Planlama, eşgüdüm ve denetim becerileri (15 puan),

konularında yüz tam puan üzerinden değerlendirir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir.

(4) Sözlü sınavda yüz üzerinden elli ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.