logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU DENETÇİLİĞİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILMAMASI SEBEBİYLE YAPILAN BAŞVURUYA NE DEDİ?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselmeKamu Denetçiliği Kurumu, zabıta personeli olarak çalışmakta olan bir şikayetçinin, görevde yükselme sınavı açılması talebi hakkındaki şikayetini uygun buldu.

2000 yılından beri sınav açılmıyor

Olayda, şikayet başvurucusu, Büyükşehir Belediye Başkanlığında zabıta memuru olarak uzun süredir görev yaptığını ve bu zamana kadar zabıta komiserliği ile ilgili görevde yükselme sınavı açılmadığını, bu unvanın görevlendirme yolu ile temin edildiğini, bu nedenle mağdur olduklarını belirterek zabıta komiserliği kadrosu için Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme sınavı açılması talebinde bulunmuştu.

Görevlendirme ile yürütülüyormuş

Belediye ise savunmasında, bünyesinde 54 adet Zabıta Komiseri kadrosunun bulunduğu, 1 personelin kadrolu olarak, görevlendirme yoluyla da 6 personelin görev yaptığı, zabıta personeline yönelik 2000 yılından bu yana görevde yükselme sınavı açılmadığı, Zabıta Komiseri ve Zabıta Amiri kadrolarının mesleki bilginin yanında yöneticilik vasfı gerektiren kadrolar olduğu, belediye zabıta yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak bir sınavda bu niteliklere göre personel belirlenmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle Zabıta Komiseri ve Zabıta Amiri ihtiyaçlarının görevlendirme yapılarak giderildiği savunmasında bulunmuştu.

Kariyer ve liyakat ilkeleri

Kamu Denetçiliği Kurumu kararında, kariyer ve liyakat ilkelerine atıfta bulunularak, “Yasa(657), devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme istemlerinin liyakat sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Bu iki ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde ‘işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı’ yatmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca kararda, kamu görevlerinin görevlendirme yoluyla yürütülmesinin ancak hizmetin gerektirdiği geçici ve istisnai durumlarda başvurulan bir yol olduğu, kamu hizmetlerinin tedviren ya da vekaleten yürütülmesini sürekli hale getirecek şekilde uygulama yapılamayacağı, bu yöndeki işlemlerin kariyer ve yeterlilik ilkelerine de aykırı olacağı vurgulandı.

Kurum sonuç olarak şikayetin kabul edilerek Büyükşehir Belediye Başkanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verirken aşağıdaki ifadelere kararda yer verildi:

“... sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanının bulunduğu zabıta memurlarının görevde yükselmelerine olanak tanıyacak sınavın 2000 yılından bu yana açılmadığı ve görevlendirme yolu ile zabıta komiseri ihtiyacının karşılandığı, görevlendirme yapma veya sınavın açılmasına karar verilmesi hususlarında idarenin takdir yetkisi bulunmakla birlikte, söz konusu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereği ile hukuka uygunluk ilkelerine uygun kullandığına dair bir bilgi ve belge sunulmadığı, sınav açılmama gerekçesi olarak idare tarafından Zabıta Komiseri ve Zabıta Amiri kadrolarının mesleki bilginin yanında yöneticilik vasfı gerektiren kadrolar olduğu, yapılacak bir sınavda bu niteliklere göre personel belirlenmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle Zabıta Komiseri ve Zabıta Amiri ihtiyaçlarının görevlendirme yapılarak giderildiği şeklinde yapılan açıklamanın ancak somut bir sınav neticesinde söylenebileceği, kaldı ki görevde yükselme eğitimine ve diğer hizmet içi eğitimlere söz konusu vasıfların çalışanlara kazandırılması amacıyla ilgili mevzuatta yer verildiği, geçici ve istisnai olarak başvurulacak bir yol olan görevlendirmenin sürekli hale getirilerek 2000 yılından bu yana uygulandığı, bu nedenlerle kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olarak memurların sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanının kısıtlanması sonucunu doğuran görevde yükselme sınavı açılma talebinin reddi işleminin idarenin planlanan bir görevde yükselme sınavının bulunmadığı açıklaması da dikkate alınarak hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

Karara ulaşmak için tıklayınız.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.