logo yeni

calisanlar2 copy

GİH SINIFINA ATANMAK İSTEYEN YHS PERSONELİNE DANIŞTAY NE DEDİ?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

adalet 2Uzman Erbaş olarak belli bir süre görev yaptıktan sonra bu görevinden ayrılarak, açıktan Devlet memuriyetine ait Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroya atanan personelin, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında durumuna uygun bir kadroya atanma talebi olumlu bulunmadı.

Söz konusu olayda; 3269 sayılı Kanuna tabi olarak uzman erbaş statüsünde görev yapmakta iken, bu görevden kendi isteğiyle ayrılan ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü emrine bekçi olarak açıktan atanan ve daha sonra yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli kadrosuna naklen atanan personelin, genel idare hizmetleri sınıfında durumuna uygun bir kadroya atanma istemiyle yaptığı başvuru, ilgili Kurum tarafından reddedilmiştir.

Talebi reddedilen Devlet memuru tarafından açılan davaya bakan İdare Mahkemesi;

-Uzman erbaş olarak görev yapmış olanların atanabileceği kadroların, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde yer alan kurallar uyarınca, Devlet Personel Başkanlığı'nın konuya ilişkin olumlu görüşü de dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi gerektiği,

-Devlet Personel Başkanlığı'nın 2000/2 sayılı Tebliğine göre, uzman erbaş olarak görev yapmış olanların koruma ve güvenlik kadrosu ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmalarının mümkün olduğu,

 -Davacının, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde idari hizmetler grubu içerisinde sayılan kadrolara atanabilecek durumda olduğu,

-Kurumun, ilgili personelin atanmak istediği unvanlarda münhal kadro bulunup bulunmadığı yönünden değerlendirme yapılmak suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken, personelin talebini reddetmesinin hukuka uygun olmadığı

yönünde değerlendirme yaparak, işlemin iptaline hükmetmiştir.

Danıştay’ın konuya bakışı

Davalı idarenin temyiz başvurusunu değerlendiren Danıştay 5 inci Dairesi;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurların kurum içinde naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığını,

-İlgili Kurum düzenlemelerinde “İdari Hizmetler Grubu”nun görevde yükselmeye tabi olduğunun belirtildiğini,

-İdarenin, bir kadroya atama yapma konusunda sahip bulunduğu takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, bu yetkinin kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleri göz önünde tutularak kullanılması gerektiğini,

-Yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli kadrosunda görev yapan davacının, genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilmesi için, yasal mevzuat gereği görevde yükselme sınavına girerek başarılı olması gerektiğini

ifade ederek, mevzuata uygun olarak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak tesis edilmiş olan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından hareketle, İdare Mahkemesinin iptal Kararını bozulmasına hükmetti.

Karar için tıklayınız … 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.