logo yeni

calisanlar2 copy

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINA KATILACAKLARA HARCIRAH ÖDENİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselmeDevlet memurları, kurumları tarafından açılan ve memuriyet mahalli dışında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılmak durumunda kalabilmektedirler.

Memuriyet mahalli dışında yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılan Devlet memurlarına, yol masrafı ve gündelik ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Konuya ilişkin mevzuat

**6245 sayılı Harcırah Kanunu; ehliyet tespiti, imtihan, hava değişimi ve tedavi için başka yere gönderilenlere geçici görev harcırahı ödeneceğini hükme bağlamıştır.

Harcırah Kanunundaki hükümlere göre, görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için memuriyet mahalli dışına gönderilen memurlara, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderdikleri yerde geçirecekleri sürelerin en çok 7 günü için gündelik ödenebilmektedir.

**Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde bazı belgelerin ibrazını zorunlu tutarak; görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, yurtiçi geçici görev yoluğu bildirimi ile yatacak yer için ödenen ücretlere ilişkin faturaların harcırah ödeme belgesine bağlanmasına hükmetmiştir.

Yönetmelikte ayrıca, görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespit edilmesi veya kuramlarının gördüğü lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurt içinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu okul veya kursa katıldığını gösteren belgenin ödeme belgesine bağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları için harcırah

Kurumları tarafından açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılacağı yerlere, bu yerler dışından katılacak olan Devlet memurlarına geçici görev harcırahı ödenmesi, Harcırah Kanunu hükümlerine göre mümkündür.

Bu çerçevede, memuriyet mahalli dışında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılanlara;

-Sınavın yapıldığı yere gidiş ve dönüş için yol masrafı ile yolda geçen günler için gündelik ödenebileceğini,

-Memuriyet mahalli dışında geçirilecek sürelerin en çok 7 günü için gündelik ödenebileceğini,

-Memuriyet mahalli dışına sınav için çıkmakla birlikte, sınava katılmayanlara geçici görev harcırahı ödenmeyeceğini,

-Sınava katılanlara harcırah ödenebilmesi için, verilecek harcırah beyannamesine; harcama belgeleri (fatura, bilet gibi) ve görevlendirme yazısı ile sınava girildiğine dair belgenin eklenmesi gerekeceğini,

düşünmekteyiz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.