logo yeni

calisanlar2 copy

HASTALIK İZNİNDEKİ MEMURUN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NASIL OLUR?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

hastaYasal izinlerini kullanmakta olan Devlet memurları, kurumları tarafından açılacak görevde yükselme sınavlarına başvurabilmekte, sınavlara girebilmekte ve atanabilecek seviyede başarılı olmaları halinde görevde yükselebilmektedirler.

“Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”te; hastalık izninde olanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca izin kullanmakta olan Devlet memurlarını, kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılacak görevde yükselme sınavlarına katılabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Ancak bu Yönetmelikte, kurumlar tarafından açılacak görevde yükselme sınavlarına yasal izinlerini kullanmakta oldukları gerekçesiyle katılamayan memurlara ilave sınav hakkı tanınacağına ilişkin herhangi bir hükme ise rastlanmamaktadır.

Görevde yükselme sınavına başvuru ve sınava katılma

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar, yapılacak olan yazılı sınav öncesinde duyurulur. İlan edilen kadrolara başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyanlar, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

Sınav duyurusundaki şartları taşıyan, ancak başvuru tarihinde hastalık izni kullanmakta olan memur da sınava başvurabilir.

Öte yandan, görevde yükselme sınavına başvurusu kabul edilen memur, sınavının yapıldığı tarihte hastalık izni kullanıyor olması durumunda, isterse bu sınava katılabilir.

Memurun hastalık izninde olması; görevde yükselme sınavına başvuruda bulunmasına ve yapılacak sınava girmesine engel teşkil etmeyeceği gibi, hastalık izninde olduğu için sınava katılamamasından dolayı bu memur için başka bir tarihte görevde yükselme sınavı yapılmaz.

Hastalık iznindeki memurun atanması ve göreve başlaması

Görevde yükselme sınavı neticesinde, duyurulmuş olan boş kadrolardan birine ataması yapılan memurun, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde yeni görevine başlamaması halinde boş kalacak kadroya, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Öte yandan, 657 sayılı Kanun, yasal izinlerini kullanan memura atama işleminin tebliğ edilebileceğine ve ilgilinin yeni görevine başlaması için gerekli sürenin de izin bitiminde başlayacağına hükmetmiştir.

Bu çerçevede, görevde yükselme sınavında başarılı olan ve ataması yapıldığı halde hastalık izni kullandığı için süresinde yeni görevine başlayamayan (izin bitiminde yeni görevine başlayacak olan) memurun atanmış olduğu kadroya, süresinde göreve başlanmadığı gerekçesiyle yedeklerden atama yapılmaz. Ancak, hastalık izni bitiminde bu memurun süresi içinde yeni görevine başlamaması halinde, yerine yedeklerden başarı sırasına göre (yedeklerin atanma haklarının olduğu 6 aylık süre geçmemişse) atama yapılabilir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.