logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU DENETÇİLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ ÇAN EĞRİSİNE GÖRE HESAPLANMASI TALEBİNİ REDDETTİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselmeKamu Denetçiliği Kurumu, Sağlık Bakanlığının 2015 yılındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine ait sınav sonuçlarının çan eğrisi yöntemi ile tekrar hesaplanması talebini reddetti.

Çan eğrisi ile yeniden hesaplansın

Olayda şikayetçi, Sağlık Bakanlığında görev yaptığını, Sağlık Bakanlığının 2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına yaptırdığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına girdiğini, ilgili branşta kendisi de dahil kimsenin 70 barajını geçemediğini, ancak 2009 yılında yapılan sınava uygulandığı gibi çan eğrisi yöntemi ile puanlar tekrar hesaplanırsa mağduriyetinin giderileceğini belirterek, sınav sonuçlarının çan eğrisi yöntemi ile tekrar hesaplanarak boş kalan kadrolara atamaların yapılmasını talep etmekteydi.

Sınav uygulama duyurusuna atıf

Bakanlık savunmasında ise, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin “Unvan Değişikliği Sınavı” başlıklı 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasında unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanların başarılı sayılacağının belirtildiği, şikayetçinin sınavdan 60,00 puan alarak başarısız olduğu, başarı notunun 70,00 olduğu ve söz konusu branşta bu puanı geçen personelin bulunmadığı, söz konusu sınav sonuçlarının çan eğrisi puan hesaplama sistemi ile hesaplanmadığı, Sınav Uygulama Duyurusunun “Sınavın Değerlendirilmesi” başlıklı 2 nci maddesinde sınavda yer alan her sorunun puan değerinin eşit olduğunun ve yanlış cevapların doğru cevapları etkilemediği belirtildi.

Baraj puanının hesaplanma yöntemi idarenin takdirinde

Kamu Denetçiliği Kurumu yapılan başvuruyu reddederken aşağıdaki gerekçelere yer verdi:

“Sınav puanlarının hesaplanma yöntemlerine ilişkin ise mevzuatta herhangi bir hüküm yer almamakta olup, sınav duyurusunda “Sınavda yer alacak her sorunun puan olarak değeri eşittir. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.” ifadelerine yer verilmiş, Protokolde de açıkça, başarı puanı hesaplamasında Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı)x100 formülünün kullanılacağı belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığının, 9 uncu paragrafta belirtilen Yönetmelik kapsamında memurlarının üst görevlere yükselmesini, unvan değişikliğini belli şartlara bağladığı görülmektedir. 14 üncü paragrafta belirtilen Danıştay kararında; kurumlara kendi görevde yükselme yönetmeliklerini çıkarma ve belli hususları düzenleme yetkisi verildiği, İdarenin, memurları üst görevlere yükselmesini belirli şartlara bağlama konusunda takdir yetkisi bulunduğu, ancak bu yetkinin hukukun genel ilkelerine, hizmet gereklerine aykırı olarak kullanılması durumunda iptalinin söz konusu olacağı, İdarenin, üst göreve yükselme konusunda görevin gerektirdiği tecrübe, birikim gibi birtakım özellikleri şart koşmasının hukuka aykırı olmadığı belirtilmiştir. İdarenin birçok konuda takdir yetkisinin bulunduğu açıktır. İdarenin takdir yetkisini kullanarak, ihtiyacı olan kadro ve unvanlara atama yapabilmek için personelden belli bir puan barajını aşmasını araması da hukuka uygundur. Yine baraj puanının hesaplanma yöntemi de tamamen İdarenin takdirindedir. İdareye tanınan bu takdir yetkisi hukuken geçerli sebeplere dayanmaktadır. Ayrıca İdarenin takdir yetkisini kamu yararı amacı ve hizmet gereği ilkelerine aykırı kullandığı kanaatini oluşturacak herhangi bir bilgi ve belge de tespit edilemediği gibi, sınav puanının hesaplanma yöntemine ilişkin adaylar arasında eşit davranılmadığına ilişkin bir iddia ya da bulguya da rastlanılmamıştır.”

İlgili karar

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.