logo yeni

calisanlar2 copy

HESAP MAKİNASI KULLANIMINA İLİŞKİN BELİRSİZLİK SINAVIN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

adaletYapılan sınavda hesap makinesi kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin belirsizlik nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Personeline Yönelik Unvan Değişikliği yazılı sınavının “Kimya Mühendisliği" branşına ilişkin bölümünün yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildi.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları personeli için açılan unvan değişikliği sınavı kapsamında, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Kimya Mühendisliği" branşına ilişkin yazılı sınavda başarısız sayılan bir personel tarafından açılan davada, sınavda hesap makinesi kullanımının yasak olmasına karşılık sınav kitapçığında bu talimatın aksine hüküm bulunduğu iddiasıyla, sınavın iptali istenmişti.

Davaya bakan İdare Mahkemesi;

-Söz konusu sınav yeri bilgilerinde "Sınav salonuna sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat bulunmaksızın gelmeniz gerekmektedir. Bunları bulundurdukları tespit edilen adayın sınavı, sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla geçersiz sayılacaktır." ifadelerine yer verildiğini,

-"Kimya Mühendisliği" branşına ilişkin sınav kitapçıklarında ise "Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik vb. tuş takımına sahip olan hesap makineleri, (EXE, STORE, RUN tuşları gibi bulunan) databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayları sınavları geçersiz sayılacaktır." ifadesinin yer aldığını,

-Hesap makinası kullanımına ilişkin olarak yapılan itirazlarla ilgili olarak "sınavda kimi alanlarda soruların çözümü için basit hesap makinesi kullanılabileceği belirtilmiş ise de sınava giren hiçbir aday hesap makinesi kullanmadığı için adaylar arasında herhangi bir eşitsizlik oluşmadığı" hususunda açıklama yapıldığını,

-Sınava ilişkin duyuru ile sınav soru kitapçığında yer verilen ifadelerde hesap makinesi kullanımına ilişkin çelişkili ifadelerin yer aldığını, söz konusu sınavın 20 ilde yapılması nedeniyle hesap makinesi kullanan adayların bulunduğu yönünde iddiaların olduğu ve davalı Milli Eğitim Bakanlığı'nca aksini ispata yönelik herhangi bir somut veriye dayanılmaksızın hiç bir adayın hesap makinesi kullanmadığı yönündeki beyanına itibar edilemeyeceğini,

-Davacının girdiği "Kimya Mühendisliği" branşına ilişkin Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Personeline Yönelik Unvan Değişikliği yazılı sınavının objektif ve hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğinin kabulünün mümkün olmadığını,

-Danıştay 5. Dairesi’nin 06.05.2014 tarih ve E:2013/10258 sayılı kararında da ifade edildiği üzere, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, davacı yönünden telafisi güç zarara neden olacaktır. Zira işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmemesi halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak ilgili açısından oluşacak zarar, işlemin uygulanmasına devam olunmasıyla artacak, yargılamanın sonunda verilecek iptal kararı ile önceki halin iadesi zorlaşacağından dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasının gerektiğini

belirterek, Kimya Mühendisliği branşına ilişkin olarak yapılan sınavın yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

Karar için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.