logo yeni

calisanlar2 copy

1999’DAN BU YANA KİMLER GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDAN İSTİSNA TUTULDU?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme7Kamuda müdür ve daha alt unvanlara ilişkin kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atanmalarda liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gereklerinin esas alınmasını amaçlayan görevde yükselme düzenlemesi, kapsamındaki bazı unvanların çıkarılması ve uygulamaya yönelik değişikliklerle zaman içerisinde anlamını yitiriyor.

18 Nisan 1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuda görev yapan Devlet memurlarının müdür ve daha alt unvandaki görevlere asaleten atanmasını yazılı sınav şartına bağlayan “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”te, aradan geçen 16 yıl içerisinde yapılan değişikliklerle, birçok unvanı kapsam dışında bırakılırken, müdür kadrolarına görevde yükselmeye sözlü sınav şartı da getirildi..

Görevde yükselmeye 1999 sonrası getirilen istisnalar

Müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki atamaları sınav şartına bağlayan görevde yükselme Genel Yönetmeliği, ilk çıktığında sadece; başmüdür, il ve bölge müdürü ile Dışişleri Bakanlığında uzman kadrolarını kapsamı dışında bırakırken, kapsam dışında bırakılan unvan sayısı zamanla artırıldı. Bu yazımızda, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan değişikliklerle bu düzenlemenin kapsamı dışına çıkarılmış olan unvanlardan söz edilecektir.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle;

-Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadroları,

-Adalet Bakanlığının icra müdür ve icra müdür yardımcısı kadrolarına,

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadrolarına,

-Diyanet İşleri Bakanlığının protokol işlerini yürütmekle görevli şube müdürü kadrosuna,

-Taşra teşkilatlarının bölge müdür yardımcısı ile il müdür yardımcısı kadrolarına,

-Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına,

-İlçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara,

-Millî Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil eğitim uzmanı kadrolarına,

-Avukat kadrosunda olanların hukuk müşaviri kadrosuna

-Doktora öğrenimini bitirenlerin uzman veya aynı ya da daha alt düzeydeki görevlere ait kadrolara

görevde yükselme suretiyle atanmalarda sınav zorunluluğu kaldırıldı.

Öte yandan, kamu iktisadi teşebbüslerine ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları Yönetmelik kapsamına alınırken; işletme müdürü, müessese müdürü, fabrika müdürü, kombina müdürü ve meydan müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalar kapsam dışında tutuldu.

Ayrıca, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yurt müdürü kadrolarına; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına ve Spor Genel Müdürlüğünün gençlik merkezi müdürü kadrolarına yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki atamalar da Yönetmelik kapsamı dışına çıkarılmış, ancak bu yöndeki düzenlemenin yürütülmesi Danıştay 5. Dairesinin 02/10/2012 tarihli ve E:2012/4736 sayılı Kararıyla durdurulmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.