logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARINA KURUM PERSONELİ OLMAYANLAR ALINIR MI?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme2Kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına diğer kurumların personelinin de girmek istediği durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”te, başka kurum personelinin açılacak sınavlara girmesi konusunda çeşitli hükümler yer almaktadır.

İlgili düzenlemeler

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte;

*Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece ilgili kurum personelinin başvurabileceği,

*Görevde yükselme sınavı kapsamındaki görevlere, alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi koşulunu sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olmasının esas olduğu

belirtilmiştir.

Öte yandan, kurumların bu konudaki özel yönetmeliklerinde, diğer kurumların personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına başvuramayacakları yönünde hükümlere yer verilmektedir.

Başka kurum personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girebilir mi?

Genel Yönetmelik hükümlerine göre, kurumlar tarafından açılacak unvan değişikliği sınavlarına sadece ilgili kurum personeli başvurabilecektir.

Öte yandan, görevde yükselme sınavı açan kurumda en az 6 ay süre ile (asaleten, vekaleten, geçici görevli olarak) çalışmış olanların, sınav açılan kadro için aranan şartlara sahip olmaları kaydıyla sınav başvuru tarihinde başka bir kurumda görev yapıyor olmalarının, görevde yükselme sınavına girmelerine engel bir hükmün Genel Yönetmelikte bulunmadığını görmekteyiz.

Bu itibarla, kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin özel yönetmeliklerinde, başka kurumların personelinin görevde yükselme sınavına alınmayacağına ilişkin hüküm yer almaması durumunda, bu kurumlar tarafından açılacak görevde yükselme sınavlarına diğer kurumların (şartları tutan ve sınavı yapacak kurumda en az altı ay görev yapmış olmaları kaydıyla) personelinin de başvuruda bulunabileceğini değerlendirmekteyiz.

Ancak, başka kurum personeli iken görevde yükselme sınavına girilmesi durumunda, atama yapılmadan önce muvafakat alınması da gerekecektir.

Başbakanlık tarafından açılan görevde yükselme sınavlarına başka kurum personeli katılabiliyor

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin “Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma” başlıklı 16 ncı maddesinde; atanmaya hak kazanan personelin en geç bir ay içinde başarı sıralamasına göre atanacağı ve atanmaya hak kazananların 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi kapsamında Kurumda geçici olarak çalışan personel olması durumunda ise aslî kadrolarının bulunduğu kurumun muvafakat vermesi şartıyla atanacakları ve sınavı kazanmış olmalarının kazanılmış hak teşkil etmeyeceği belirtilmiştir.

3056 sayılı “Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun”un 36 ncı maddesine göre; genel ve katma bütçeli dairelerle döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlarda, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi Devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışan personel, geçici olarak Başbakanlıkta görevlendirilebilmektedir.

Bu çerçevede, 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi kapsamında Başbakanlıkta görevlendirilen diğer kurumların personeli de, Başbakanlık tarafından açılacak görevde yükselme sınavlarına girebilmektedirler.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.