logo yeni

calisanlar2 copy

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA BAZI GÖREVLERE ATANMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

aile ve sosyal politikalarAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, bazı görevlere atanacaklarda aranan şartlar değiştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklerle;

**Döner Sermaye Merkez Müdürü, Kuruluş Müdürü, Müdür, Şube Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı ve Şef kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan; Yönetmelikte sayılan unvanlara ilişkin “görevleri yapıyor olmak” şartı, Yönetmelikte sayılan unvanlara ilişkin “kadrolarda görev yapmış olmak” şeklinde değiştirildi.

**Yurt Yönetim Memuru kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan; “En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak” şartı, “En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak” şeklinde değiştirildi.

**Din Görevlisi kadrosuna unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranan; “En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak” şartı, “En az lise ve dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,” şeklinde değiştirildi.

**Öğretmen kadrosuna unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranan; “Öğretmenlik lisans programlarının birinden mezun olmak veya fen edebiyat fakültelerinden mezun olup Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan orta öğretim alan öğretmenliği yüksek lisans veya pedagojik formasyon sertifikalarından birine sahip olmak” şartı, “Eğitim fakültesi, mesleki eğitim fakültesi ve teknik eğitim fakültelerinin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak veya 4 yıllık lisans mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon sertifikalarından birine sahip olmak” şeklinde değiştirildi.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “olarak görev yapıyor olmak,” ibareleri “kadrolarında görev yapmış olmak,” şeklinde, aynı fıkranın (ğ) bendinin (1) numaralı alt bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “din görevlisi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendine “Çocuk eğiticisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “din görevlisi,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Eğitim fakültesi, mesleki eğitim fakültesi ve teknik eğitim fakültelerinin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak veya 4 yıllık lisans mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon sertifikalarından birine sahip olmak,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.