logo yeni

calisanlar2 copy

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ MÜDÜR OLABİLECEK

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

orman su isleri bakanligiOrman ve Su İşleri Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının, görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklere göre;

**”Rehber” kadrosuna, bugünden sonra artık görevde yükselme suretiyle değil unvan değişikliği ile atama yapılacak.

**Sınav tarihi itibariyle “koruma ve güvenlik görevlisi” kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olan ve diğer şartları taşıyanlar, şube müdürü (idari) unvanlı kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilecek.

**Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanacaklarda; en az lise ve dengi okul mezunu olmak, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak ve Özel Güvenlik Sertifikası sahibi olma şartları aranacak.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/2/2015 tarihli ve 29274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “, rehber” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “tercüman,” ibaresinden sonra gelmek üzere “rehber,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “veznedar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, koruma ve güvenlik görevlisi” ibaresi; aynı fıkranın (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiş ve mevcut (i) bendi (j) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“i) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

3) Özel Güvenlik Sertifikası sahibi olmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.