logo yeni

calisanlar2 copy

ÇAYKUR PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

caykurÇay İşletmeleri Genel Müdürlüğü memur ve sözleşmeli personelinin, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, sınava tabi olmadan iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak şartlar belirlenirken, görevde yükselme sınavını kazananların atamasının nasıl yapılacağına ilişkin hükümlerin bazıları da yeniden düzenlendi.

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin mülga 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 6 – (1) İç Denetçi kadrolarına sınavsız atama yapılır. Bu kadrolara yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir.

a) İç Denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

3) Teşekkülde memur veya sözleşmeli statüde en az beş yıl fiili olarak görev yapmış olmak,

4) Kamu İç Denetçi Sertifikası, CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment ) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalarından birine sahip olmak,

5) Yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15/D maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atanır.”

“(2) Teşekkülce, sınav duyurusunda belirtilerek atama yapılacak kadro ve pozisyonlar için tercih alınmış ise, başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.