logo yeni

calisanlar2 copy

GÖREVDE YÜKSELMEDE SINAV ŞARTI NASIL BY-PASS EDİLİR?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme 4Kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme uygulamaları kapsamında bulunan ve ancak yapılacak görevde yükselme sınavlarında başarılı olanların atanabileceği görevlere, personelin sınavsız atanması amacıyla bazı kurumlarda çeşitli yollara başvurulabilmektedir.

Devlet memurlarının kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamasına uygun olarak görevde yükselmesinin usul ve esasları “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.

Kamu personelinin görevde yükselmesinde kayırmacılığı kısmen de olsa önleyen bir düzenleme olan görevde yükselmede sınav uygulaması, bazı kurumlar tarafından farklı yöntemlerle by-pass edilmek suretiyle görevde yükselmede kayırmacılık yolu yine de bulunabilmektedir.

Görevde yükselme Genel Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere göre; 

-Müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme niteliğinde atama yapılabilmesi için ilgili personelin görevde yükselme sınavına girmesi ve atama yapılacağı duyurulan kadro sayısı kapsamında başarılı olması gerekmektedir.

-Bir kadro unvanındaki personelin, daha alt unvanlara (görevde yükselme uygulamaları kapsamındaki) atanmasında görevde yüksele sınavı şartı aranmamaktadır. 

Sınava girmeden görevde yükselme yolu

Görevde yükselme uygulamaları kapsamındaki bir göreve daha alt unvanlarda bulunanların atanabilmesi için, yapılacak görevde yükselme sınavına girilmesi zorunlu olmakla birlikte, alt unvanlara atanmada sınav şartı uygulanmamaktadır.

Bu durum ise, bazı kurumlarda personelin önce görevde yükselme kapsamında olmayan üst bir göreve atanması ve ardından da görevde yükselme kapsamındaki alt göreve atama yapılması uygulamalarını doğurmaktadır.

Konunun bir örnekle anlatımı

Bir kurumda “Müdür” kadrosuna atanacak personelin, bu kadroya atanmada aranacak diğer şartların yanı sıra görevde yükselme sınavına girmesi ve sınav duyurusunda belirtilen boş Müdür kadro sayısı ölçüsünde başarılı olması da gerekmektedir. 

Öte yandan, aynı kurumda “Daire Başkanı” kadrosuna atanacak memurun görevde yükselme sınavına girmesine gerek bulunmamakta ve (kurumların özel düzenlemeleriyle aranacak şartlar hariç) yükseköğrenim mezunu olup en az 10 yıl (önlisans mezunları için en az 12 yıl) hizmetinin bulunması yeterli sayılabilmektedir.

Bu çerçevede, Daire Başkanlığına atanmak için gerekli şartlara sahip olmakla birlikte, Şube Müdürü olabilmek için gerekli görevde yükselme sınavı şartını yerine getirmeyen bir memurun kurumunun takdiriyle Daire Başkanı olması mümkün olabilmektedir.  

Buna göre, 10 yıl hizmeti bulunan lisans mezunu bir “Bilgisayar İşletmeni”nin, görevde yükselme sınavına girmeden Müdür kadrosuna atanmasının istenmesi durumunda, bu personel önce Daire Başkanı kadrosuna atanmakta ve sonra da bu görevden alınarak (Daire Başkanı kadrosunda belli bir süre çalışmak şart olmadığından, Şube Müdürü kadrosuna atama işlemi aynı gün de yapılabilir)  Şube Müdür kadrosuna atanabilmektedir. 

Örnek verdiğimiz bu uygulama, görevde yükselme kapsamında olmayan müdür ve daha üst görevlerden, görevde yükselme sınavına tabi müdür ve daha alt unvanlı diğer görevlere atama için de kullanılabilmektedir.

Görevde yükselme sınavını by-pass ederek atama yapmanın hukuki yönü

Kamu kurumlarındaki belli bazı görevlere atamayı kurallara bağlayan Yönetmelik düzenlemesinin, eşitliğe ve uygulama birliğine aykırı olacak şekilde bozulmasına neden olacak yollara başvurulmasının hakkaniyete uygun olmayacağını düşünmekteyiz.

Öte yandan, benzer bir uygulamayla ilgili olarak açılan davaya temyiz aşamasında bakan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, görevde yükselme uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümlerini etkisiz kılmaya yönelik işlemlerin, bu işlemleri yapanlar bakımından “görevi kötüye kullanma” suçunu oluşturacağına hükmedilmiştir.  

Yargıtay Kararı için tıklayınız …

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.