logo yeni

calisanlar2 copy

MALİYE BAKANLIĞINDA TEKNİK PERSONEL DE MÜDÜR OLABİLECEK

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

maliyeMaliye Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Atama Yönetmeliği” nde değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Yönetmelikte; Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı veya İstatistikçi unvanlarında belli bir süre çalışmış olanların müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına atanmasına imkan veren düzenleme de yer aldı.

Yönetmelikte yer alan değişikliklerden bazıları şöyle:

**Şube Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü ve Personel Müdürü unvanlı görevlere; Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı veya İstatistikçi unvanında en az sekiz yıl çalışmış olanlar da atanabilecek.

**Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı unvanlı görevlere; Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı veya İstatistikçi unvanında en az altı yıl çalışmış olanlar da atanabilecek.

**Görevde yükselme sınavına katılacak adayların, son başvuru tarihi itibarıyla Maliye Bakanlığında en az altı ay hizmetinin bulunması da gerekecek.

**Aynı puanı alan adaylar arasında başarı sıralamasının belirlenmesinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik tanınacak.

**Yedekler arasından atama yapılması, sınava ilişkin başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde olabilecek.

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendenin (2) numaralı alt bendinde yer alan "en az beş yıl" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı veya İstatistikçi unvanında en az sekiz yıl" ibaresi, (g) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "en az iki yıl" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı veya İstatistikçi unvanında en az altı yıl" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Görevde yükselme sınavına katılacak adayların, son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlıkta en az altı ay hizmetinin bulunması ve 31 inci maddede belirlenen özel şartları taşıması gerekir."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

"c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,"

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki "ilan edildiği" ibaresi "kesinleştiği" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "birimlerce belirlenecek" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

"c) Sınavın Personel Genel Müdürlüğünün koordinesinde merkezi olarak yaptırılması halinde, Personel Genel Müdürlüğünden bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğünden ve/veya ilgili merkez birimlerinden üyelerin katılımıyla toplam beş kişiden,"

"(3) Sınav sorularının, sınavı yapan kurum ve sınav kurulunun işbirliği ile hazırlanması esastır. İl atamalı unvanların sorularının hazırlanmasında, ilgili merkez birimi ve/veya Personel Genel Müdürlüğü koordinasyonla görevlidir."

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.