logo yeni

calisanlar2 copy

MALİYEDEKİ MÜDÜR ATAMALARI GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDAN FARKLI BİR SINAVLA YAPILIYOR?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

maliye bakanligiGörevde yükselme kapsamındaki şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer unvanlardaki kadrolara atama yapmak amacıyla kamu kurumları tarafından yapılan sınavlar ile Maliye Bakanlığı tarafından benzer kadrolara atama yapmak için yapılan sınavlar arasında, usul ve esaslar bakımından bazı farklılıklar bulunmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer unvanlardaki kadroları genel itibariyle görevde yükselme sınavına tabi tutulmuştur. Maliye Bakanlığında ise; Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü unvanları görevde yükselme sınavı kapsamı dışında tutulmuştur.

Görevde yükselme kapsamında Müdür ataması nasıl yapılmaktadır?

Kamu personelinin görevde yükselme suretiyle şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanabilmesi, bazı düzenlemelerle getirilen istisnai haller hariç yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre olmaktadır.

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en 60 puan alanlar başarılı sayılırlar.

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.

Sözlü sınavda, aday;

-Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

-Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

-Genel kültürü ve genel yeteneği,

-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

bakımlarından değerlendirilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.

Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla; Hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik tanınır.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar sınav sonuçları geçerli sayılır.

Maliye Bakanlığında müdür ataması nasıl yapılıyor?

Maliye Bakanlığının; Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü unvanları görevde yükselme sınavı kapsamı dışında tutulmuştur.

Bu unvanlı kadrolara atanacakların yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

Yapılacak sınavlarda başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavda başarılı olmayanlar sözlü sınava alınmaz.

Sözlü sınavda, aday;

-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

-Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğu,

-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

-Genel yetenek ve genel kültürü,

-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

bakımlarından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Başarı notu yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır. Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla; Hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara öncelik tanınır.

Sınavlar, yalnızca sınavı açan birim ve sınav açılan unvan için geçerli olup, sınav sonuçları aynı düzey unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. Sınavın geçerlilik süresi bakımından herhangi bir zaman sınırlaması hetirilmemiştir.

Sınavda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre sınav ilanında belirtilen yerlere yapılır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.