logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLAR SINAV ŞARTI OLMADAN HANGİ GÖREVLERE ATANABİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

istisnai memuriyet 2Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurlarının müdür ve daha alt unvandaki görevlere asaleten atanabilmesi görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucuna göre mümkün olabilmekte iken bu görevlerden bazılarına atanmada sınav şartı istisnası getirilmiştir.

Personelin görevde yükselmesine ve unvan değiştirmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”, kamu kurum ve kuruluşlarındaki müdür ve daha alt unvanlara atamayı genel itibariyle sınav şartına bağlarken, kurum/hizmet sınıfı/statü/unvan gibi bazı hususlar itibariyle çeşitli istisnalar da getirmiştir.

Sınav şartı aranmadan atama yapılabilecek görevler

Söz konusu Yönetmelikteki hükümlere göre, Devlet memurlarının sınav şartı aranmadan atanabilecekleri müdür ve daha alt unvanlı bazı kadro ve görevler vardır. Buna göre;

**İstisnai memur kadrolarına, (Ayrıntılar için tıklayınız…)

**Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolara,

**Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolara,

**Dışişleri Bakanlığı uzmanlıklarına,

**Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolarına,

**Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcısı kadrolarına,

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadrolarına,

**Diyanet İşleri Bakanlığında protokol işlerini yürütmekle görevli şube müdürü kadrosuna,

**Doktora öğrenimini bitiren personel için, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt unvandaki görevlere,

**Başmüdür, işletme müdürü, müessese müdürü, fabrika müdürü, kombina müdürü ve meydan müdürü kadrolarına,

**Taşra teşkilatı bölge müdürü ve yardımcısı ile il müdürü ve yardımcısı kadrolarına,

**Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına

**Millî Eğitim Bakanlığında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil eğitim uzmanı kadrolarına,

**Yardımcılık/stajyerlik dönemi sonunda, ilgili mevzuatları çerçevesinde yapılan yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olmak suretiyle atama yapılan kadrolara,

**İlçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere,

**Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna

sınav şartı aranmadan Devlet memurlarının atanması (ilgili diğer şartları taşımaları kaydıyla) mümkün olabilmektedir.

Öte yandan, Yönetmelikte;

-Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları,

-Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları,

-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları

da sınav şartı aranmadan atama yapılabilecek görevler arasında yer almakla birlikte, bu görevlere ilişkin düzenlemenin yürütülmesi Danıştay 5. Dairesinin 02/10/2012 tarihli ve E:2012/4736 sayılı Kararıyla durdurulmuş bulunmaktadır. Danıştay kararıyla ilgili olarak memurunyeri.com da yer alan haber için tıklayınız...

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.