logo yeni

calisanlar2 copy

MTA PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme 8Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Yönetmeliğe göre, MTA personelinin görev yükselme usul ve esaslarından bazıları şöyle olacak:

**Şube Müdürü, Tabiat Tarihi Müze Müdürü, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Hukuk Müşaviri, Uzman, Eğitim Uzmanı, Müze Araştırmacısı, Başmühendis, Çözümleyici, Sivil Savunma Uzmanı, Muhasebeci, Memur, Sekreter, Şoför, Haberleşme Memuru, Ayniyat Memuru, Veznedar, Çocuk Eğitimcisi, Harita Çizimcisi, Obzerver, Programcı Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Hizmetli kadroları görevde yükselme kapsamında olacak.

**Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Biolog, Jeolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager, Çocuk Gelişimcisi, İstatistikçi, Ekonomist, Mütercim, Kütüphaneci, Arkeolog, Paleontolog, Programcı, Tekniker, Prospektör, Teknisyen, Ressam ve Hemşire kadroları unvan değişikliğine tabi olacak.

**Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere Genel Müdürlükte en az iki yıl çalışmış olması gerekecek.

**Şube Müdürü kadrosuna atanacaklarda; Uzman, APK Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Jeolog, Mimar, Şehir Plancısı, Fizikçi, Paleontolog, Jeomorfolog, Arkeolog, Kimyager, Çocuk Gelişimcisi, İstatistikçi, Ekonomist, Matematikçi kadrolarından birinde en az iki yıl çalışmış olmak veya Şef, Tekniker, Teknisyen, Ressam, Muhasebeci, Mütercim, Kütüphaneci, Çözümleyici, Programcı kadrolarından birinde en az üç yıl çalışmış olmak şartı da aranacak.

**Tabiat Tarihi Müze Müdürü kadrosuna atanacaklarda, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinde en az (D) düzeyinde başarılı olmak şartı da aranacak.

**Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanacaklarda, en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olma şartının yanı sıra Kurum teşkilatında en az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olma şartı da aranacak.

**Şef kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak ve son iki yılı Kurum teşkilatında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak gerekecek.

**Uzman kadrosuna atanabilmek için; Kurum teşkilatında en az on yıl çalışmış olmak da gerekecek.

**Müze Araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için; arkeoloji ve sanat tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, antropoloji, Latin Dili ve Edebiyatı bölüm ve/veya anabilim dallarının birinden mezun olmanın yanı sıra bu alandaki mezuniyetleri sonrası Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğünde en az üç yıl çalışmış olmak gerekecek.

**Memur, Sekreter, Haberleşme Memuru, Ayniyat Memuru, Veznedar, Harita Çizimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Obzerver kadrolarına atanacaklarda; en az lise veya dengi okul mezunu olmak ile son iki yılı Kurum teşkilatında olmak üzere en az üç yıl hizmet şartı aranacak.

Yönetmelik için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.