logo yeni

ETİ MADEN PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme2Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi memur ve sözleşmeli personelden, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacaklara ilişkin usul ve esasların belirlendiği Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ HİZMET ŞARTINA İLİŞKİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

gorevde yukselme3Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlarla ilgili kısmında yer alan süre şartına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı.

LİSE MEZUNLARI ŞEF KADROSUNA ATANABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

sefKamu kurum ve kuruluşlarındaki Şef unvanlı kadrolara "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılacak atamalarda, ilgililerin belli bir eğitim şartını taşıması da gerekmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.