logo yeni

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI 2015 ATAMA KARARNAMESİ ESASLARI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yer degistirmeAdalet Bakanlığı, İcra müdür ve müdür yardımcıları hakkında 2015 yılında yapılacak olan atamalarda, dikkate alınacak esasları belirledi.

Bakanlığın 2015 yılı icra müdür ve yardımcıları atama kararnamesinde dikkate alınacak esaslar şöyle belirlendi:

“İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde hareket edilmesi uygun görülmüştür.

A- 2015 Yılı Atama Kararnamesi Genel Esasları:

1) 2015 yılı yaz kararnamesi; olağan, mazerete dayalı ve hizmet gereği atamaları kapsayacaktır.

2) 2015 yılında güz kararnamesi yapılmayacaktır.

3) Atamaya ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık 2015 tarihi esas alınacaktır.

4) Naklen atanmak için bölge asgari hizmet süresinin tamamlanması esas olmakla birlikle, son görev yeri itibarıyla dördüncü ve beşinci bölgelerde bir yıl çalışmış olanların talepleri kadro, iş ve ihtiyaç durumuna göre değerlendirilecektir.

5) Bulundukları görev yeri itibarıyla birinci bölgede on, ikinci bölgede altı, üçüncü bölgede üç, dördüncü ve beşinci bölgelerde ise iki yılını dolduranlar resen atamaya tâbi tutulacaktır.

6) Atamalarda, aynı büyükşehir belediyesi hudutları içinde bulunan birinci bölge muhallerdeki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.

7) Kur’a ile birinci ve ikinci bölgelere atananlardan üç yılını; üçüncü bölgelerden atananlardan ise iki yılını dolduranlar da resen atamaya tâbi tutulacaktır.

8) Mazerete dayalı olarak atanmak veya yerinde kalmak isteyenlerin talepleri, ilgili yönetmelik hükümleri ile kadro, iş ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak değerlendirilecektir.

9) Disiplin yönünden zorunlu görülmesi halinde ilgililer resen atamaya tâbi tutulabileceklerdir.

B-Başvuru için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1) İlgililerin, eşlerinin görev yaptığı kurum unvanı, görev yeri ve mesleği alanlarına ilişkin IJYAP kayıtlarını kontrol ederek güncellemesi gerekmektedir/13 Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilecektir.

2) İlgililerin mazeretlerini gösteren bilgi ve belgeleri UYAP sistemine eklemeleri gerekmektedir.

3) Sağlık mazeretine ilişkin taleplerde Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporlarına itibar edilecek olup diğer sağlık kurullarından alman raporlar dikkate alınmayacaktır.

4) Atanma talebinde bulunacakların UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/İcra Müd. ve Yrd. Atama Talep Formunu kendi kullanıcı ad ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmak ve varsa dayanak belgelerini eklemek suretiyle elektronik imzaları ile imzalayarak en geç 15 Mayıs 2015 tarihine kadar UYAP sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Fiziki olarak gönderilen evrak kabul edilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin merkez ve mülhakatınızda görev yapan icra müdür ve müdür yardımcılarına tebliğini rica ederim.”

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.