logo yeni

ÖĞRETMENLERİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ TALEP EDİLEN MADDELER

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet5Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne dava açılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Eğitim İş tarafından söz konusu yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali için açılan davadan sonra, Eğitim Sen tarafından da dava açıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eğitim Sen olarak Yönetmeliğin bir dizi maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtık. Adaylığa ilişkin hükümlerinin dayanağı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının 43. Maddesinde yapılan değişiklikler olduğundan, Danıştay`dan, bu maddede yapılan değişikliklerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi`ne başvurulmasını istedik.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, Eğitim Sen yönetmeliğin bazı maddeleri dışında, 1739 sayılı Yasanın aday öğretmenlikle ilgili yazılı, sözlü sınav hükümlerini düzenleyen, 43 üncü maddenin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci fıkralarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması talebinde de bulundu.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin iptali istenilen maddeler şöyle:

1.‘Temel İlkeler’e yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

2.‘Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu’ ile ‘İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu’na yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

3.‘Tanımlar’ başlıklı 4/1-b maddesinde yer alan “... olarak başlangıcından sonuçlanıncaya kadar yapılan performans değerlendirmesi, sınav ve sonrasına ilişkin ...” ibaresinin, ‘Değerlendirme’ tanımının yapıldığını 4/1-g bendinin, ‘Performans’ tanımının yapıldığı 4/1-u bendi ile ‘Sınav’ın tanımının yapıldığı 4/1-ü bendinde yer alan “.veya yazılı ve sözlü.” ibaresinin,

4.‘Atama usulleri’ başlıklı 6 ncı maddesinde ‘açıktan ilk atama’, ‘kurumlar arası ilk atama’ ve ‘kurum içi ilk atama’ yoluyla öğretmenliğe atamaya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

5.‘Kontenjanların belirlenmesi’ başlıklı 11 inci maddesinde ‘açıktan ilk atama’, ‘kurumlar arası ilk atama’ ve ‘kurum içi ilk atama’ yoluyla öğretmenliğe atamaya kontenjan ayrılmamasına ilişkin eksik düzenlemenin,

6.‘Duyuru, başvuru ve tercihler’ başlıklı 12 inci maddesinde, atama dönemlerine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

7.Yönetmeliğin ‘Aday Öğretmenlik İşlemleri’ başlıklı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM’ünde yer alan ‘Adaylık işlemleri’ başlıklı 15, ‘Performans değerlendirmesi’ başlıklı 16, ‘Performans değerlendirme sonuçlarına itiraz’ başlıklı 17, ‘Performans değerlendirme sürecinde görev ve sorumluluklar’ başlıklı 18, ‘Sınava ilişkin usul ve esaslar’ başlıklı 19, ‘Yazılı sınav’ başlıklı 20, ‘Sözlü sınav’ başlıklı 21, ‘Yazılı ve sözlü sınav değerlendirmesi’ başlıklı 22, ‘Komisyonlar’ başlıklı 23, ‘Sınav sonuçlarına itiraz’ başlıklı 24, ‘Sınav sonrası işlemler’ başlıklı 25 ve ‘Hizmet içi eğitim’ başlıklı 26 ıncı maddelerinin,

8.‘Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi’ başlıklı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜ’nde, bu eğitim kurumlarına atanacakların katılacakları objektif bir seçme yöntemi olan yazılı sınava yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

9.‘Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi’ başlıklı 48 inci maddesinin,

10.‘Mazerete ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler’ başlıklı 49 uncu maddesinde ‘Öğrenim özrüne’ yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

11.‘Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler’ başlıklı 50/1 maddesinde yer alan “...görev yeri il dışına değiştirileceklerin atamaları ise, zorunlu çalışma yükümlülükleri de dikkate alınarak alanlarında öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumlarından birine.” ibaresinin,

12.‘Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler’ başlıklı 51 inci maddesinde boşanan öğretmenlerin de belirli bir süre içerisinde olmak koşuluyla, gereksinim ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak yer değiştirme suretiyle atanmalarına olanak tanıyacak bir düzenlemeye yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

13.‘Değerlendirme ölçütleri’ başlıklı 54 üncü maddesinin,

14.‘Aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi uygulama süreci’ başlıklı GEÇİCİ MADDE 3 maddesinin,

15.‘Aday öğretmenlik süreci’ başlıklı GEÇİCİ MADDE 6 maddesinin,

16.‘Eğitim personelinin öğretmenliğe atanmaları’ başlıklı Geçici 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “en az altı yıl” ibaresi ile 2 nci fıkrasında yer alan “sözlü sınav değerlendirme formu” ibaresinin, aynı geçici maddede öğretmenliğe atanmayı tamamen sözlü sınava bağlayan 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu fıkralarının,

17.Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-3 PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU’nun,

18.Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-4 ADAY ÖĞRETMEN SÖZLÜ DEĞERLENDİRME FORMU’ nun öncelikle yürütmesinin durdurulması daha sonra iptaline,  

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.