logo yeni

SAĞLIK BAKANLIĞI KADROLARINA NAKLEN ATANMAK İSTEYENLER İÇİN KURA METNİ VE KADROLAR YAYINLANDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

personel4Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları bünyesindeki Sağlık Hizmetleri veya diğer sınıflardan naklen atanmak isteyenler için kura ilan metini yayınladı.

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde Sağlık Bakanlığında aşağıda yer verilen boş kadrolara naklen atanmak isteyenler noter tarafından yapılacak kuraya başvuruda bulunabilecek.

Bakanlık tarafından naklen atama yapılacak boş kadrolar için buraya tıklayabilirsiniz.

İlan metni ve Aranan Şartlar

2015 YILI KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURASI İLAN METNİ

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarında çalışmakta olan personel hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 74 ncü maddesi hükümlerine göre 2015 Yılı Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında 28.05.2015 tarihinde yapılacak olup, ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

GENEL BİLGİLER

1.Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına tabi olan unvan ve branşlar, il veya hizmet birimi olarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (www.yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.

2.Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

3.Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına müracaat edenlerin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında münhal bulunan kadrolara atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

4.Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında görev yapan personeller bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

5.Kuraya, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi en az 2 (iki) yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar ile Yardımcı Doçent, Doçent veya Profesör olarak çalışanlardan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları için naklen atanmak istediği unvan ve branş ile ilgili diplomaya haiz olanlar ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) bendine tabi personel başvurabilir.

6.Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına ve diğer kadrolara müracaat edenlerin; atanmak istedikleri kadro sınıfı, unvan ve branşta, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin A bendine göre halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması gerekmektedir.

7.Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına müracaat edenlerin, atanmak istediği unvan ve branşta halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması gerekmektedir.

8.Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına;

a.En az lise veya dengi okul mezunu olup, daha önce VHKİ kadrolarında çalışmış olanlar veya Genel İdare Hizmetler Sınıfında (şoför kadrosunda görev yapanlar hariç) önceden çalışmış olanlar müracaat edebileceklerdir.

b.Daha önce Genel İdare Hizmetler Sınıfında (şoför kadrosunda görev yapanlar hariç) çalışmış olup, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına müracaat edeceklerin yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmaları, lise ve dengi okullar ile yüksekokul veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun olduklarını ya da iki dönem bilgisayar eğitimi aldıklarına dair belgelerin noter onaylı suretlerinin asıllarını PBS başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

9.İmam-Hatip kadrosuna; halen İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olup en az İmam Hatip Lisesi mezunları,

10.Gassal kadrosuna; halen gassal ve imam-hatip kadrosunda görev yapmakta olanlar,

11.Şoför kadrosuna; halen şoför kadrosunda görev yapmakta olup en az lise mezunu olan ve B, D, E tip sürücü belgesinden birine sahip olanlar müracaat edebileceklerdir.

12.2014 Yılı Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına müracaat etmiş olup, yapılan kura sonucu yerleşmiş olan personel ile ücretsiz izinde (askerlik, doğum, v.b.) olan personel bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

13.Aday memurlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’ üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre ve diğer kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetvelindeki kadrolarda görev yapanlar ve kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca çalışmakta iken 6495 Sayılı Kanun kapsamında memur kadrolarına atananlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

14.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Laborant Meslek Lisesi, Kimya Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin Kimya Bölümü, Fen Edebiyat ve Fen Fakülteleri Kimya bölümü mezunları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı için açılan münhal kadrolara müracaat edemeyeceklerdir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Adaylar müracaatlarını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan edilen takvim çerçevesinde yapacaklardır.

2.Kura başvuru formundaki; “Çalıştığı Kurum, Çalıştığı Kurumdaki Statüsü ve Çalıştığı Kurumdaki Kadro Unvan ve Branşı” kısımlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.

3.Müracaat için gerekli belgeler;

a.Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra imzalayıp, halen görev yaptıkları kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirdikleri (onaylayanın adı, soyadı, unvanı belirtilmesi gerekmektedir) başvuru formunun çıktısı

b.Noter onaylı diploma suretinin aslı veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi suretinin aslı

c.Halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesinin aslı (İlk göreve başlama tarihi, kadro unvanı ve branşı, görev yaptığı süreçte kadro unvanı ve branş değişikliği olmuş ise kadro sınıfı, unvanı branşı ile, halen görev yaptığı unvan ve branşı, asil memurluğa atandığı tarih vb. bilgileri içeren)

(Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet belgesinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir.)

Yukarıdaki belgeleri ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

4.Belgeleri eksik olan, belirtilen süre içinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyen, çalıştığı kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5.Adayların gönderdikleri başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde başvurular iptal edilecek ve adaylar kuraya alınmayacaklardır.

6.Başvuru formu ve ilgili belgeleri ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığına ulaşmayanların müracaatları işleme alınmayacak ve PBS’ deki başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7.Yukarıda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sehven kuraya dahil edilse bile kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

2015 YILI KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURA TAKVİMİ

SIRA TARİH AÇIKLAMA
1 28 Nisan 2015 Salı P.B.S. Üzerinden başvurularının yapılması
04 Mayıs 2015 Pazartesi saat 18:00’ a kadar
2 08 Mayıs 2015 Cuma Tercih başvuru formu ve ilgili belgelerin son geliş tarihi Saat:18:00’a kadar
     
    KURA TARİHİ (yeri ve saati
3 28 Mayıs 2015 Perşembe (www.yhgm.saglik.gov.tr) (internet adresinde
    ilan edilecektir.)
     

                         

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.