logo yeni

ENGELLİ AİLE FERDİNİN TEDAVİ DURUMUNU GÖZETMEDEN YAPILAN ATAMAYA MAHKEME ENGELİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adaletAnkara 1. Bölge İdare Mahkemesi, bir bölge müdürlüğünden başka bir bölge müdürlüğüne ataması yapılan orman muhafaza memurunun atamasının, engelli aile ferdinin engel durumununun gözönünde tutulmaması sebebiyle yürütmesini durdurdu.

Dava, davacının çocuğunun %92 özürlü olduğuna dair sağlık mazereti nedeniyle çocuğunun tedavisi için Ankara’da bırakılmasını istemesine rağmen, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü emrinde orman muhafaza memuru olarak görev yapmakta iken Antalya Orman Bölge Müdürlüğü emrine orman muhafaza memuru olarak atanmasına İlişkin Orman Genel Müdürlüğü işlemin iptaline karar verilmesi için açılmıştı.

Ankara 1. Bölge İdare Mahkemesi idarenin atama işleminin yürütmesini durdururken gerekçe olarak şu ifadelere yer verildi:

“Orman muhafaza memurlarının bölge hizmetleri ve zorunlu çalışma sürelerini düzenleyen Yönetmeliğe göre yapılan personel planlamaları çerçevesinde, bulunulan bölgedeki çalışma sürelerini dolduran personelin yer değiştirme suretiyle başka bölgedeki bir ile atanmasında hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte; davacının, %92 oranında zihinsel engelli olan oğlu için verilen sağlık kurulu raporundaki sağlık sorunlarının tedavisinin uygun koşullarda sürdürülebilmesi ve gerekli müdahalenin yapılabilmesi hususları göz önünde bulundurularak bu tedavi imkanlarını sağlayan sağlık kuruluşlarının bulunduğu bölgelerdeki illere atamasının yapılması veya yerinde bırakılması gerekirken, zihinsel engellilik durumuna dayanan sağlık mazereti ve tedavisi göz önünde bulundurulmaksızın, tercih ettiğinden bahisle Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefliği emrine yapılan atama işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Dava konusu atama işleminin uygulanmaya devam etmesi, davacının oğlunun sağlık durumunda telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına sebep olabilecektir.”

Mahkeme kararı

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.