logo yeni

KARİYER MESLEK PERSONELİNDEN BAZILARI BAŞKA KARİYER MESLEKLERE GEÇEBİLECEK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

personel 5Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatlarında çeşitli unvanlarda görev yapan kariyer meslek personeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı kadrolarına geçebilecek.

Mecliste kabul edilerek Cumhurbaşkanının olayına sunulmuş olan 6645 sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” bazı kariyer meslek personelinin “Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı” kadrolarına geçebilmesine de imkan tanıyor.

Kanunla, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna geçici bir madde ekleniyor. Bu madde ile, “Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı” kadrolarına bir defaya mahsus olmak üzere istisnai atama kuralları belirleniyor.

Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı kadrolarına geçiş nasıl olacak?

-Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içerisinde sınav yapılacak.

-Yapılacak sınava; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatlarında, mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek yapılan yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar başvurabilecek.

-Sınava, Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlar girebilecek.

-Sınava gireceklerin, müracaat tarihinden önceki son üç yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarında Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce veya Rusça dillerinin birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmaları gerekecek.

-Bu düzenleme kapsamında Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı kadrolarına atama yapmak için sadece bir defa sınav yapılacak.

-Bu düzenleme kapsamında Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı kadrolarına yapılabilecek atama sayısı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı toplam kadro sayısının %10’unu geçemeyecek.

-Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı kadrolarına atanacakların, müracaat tarihinden önceki son üç yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarında Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce veya Rusça dillerinin birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmaları gerekecek.

-Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı kadrolarına bu düzenlemeye istinaden atananların, yurt dışı sürekli göreve atanabilmeleri için en az bir yıl Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışmaları zorunlu olacak.

Hangi unvanları kazanmış olanlar düzenlemeden yararlanabilecek?

Bir defaya mahsus olarak yapılacak sınavla Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı kadrolarına geçme imkanı bazı kariyer mesleklere tanınmış görünüyor.

Kanundaki hüküm ve kurumlara ait kadro unvanlarına baktığımızda;

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatındaki; İş Müfettişi, Avrupa Birliği Uzmanı, Çalışma Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı,

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatındaki; Müfettiş, Sosyal Güvenlik Uzmanı,

-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatındaki; İstihdam Uzmanı

unvanlı kadrolara atanmış olanlar (yeterlik sınavında başarılı olmak yeterli sayıldığından, sınavda başarılı olup da atanmamış olanlar da kapsama dahildir) ile bu mesleklerde bulunmuş olanların Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı kadrosuna geçmek için (diğer şartları taşımaları durumunda) başvuruda bulunabileceklerini değerlendirmekteyiz. Öte yandan, bu kurumların merkez teşkilatına ait Mali Hizmetler Uzmanı unvanlı kadrolarda görev yapanların da söz konusu düzenleme kapsamında değerlendirileceğini düşünmekteyiz.

6645 sayılı Kanunda yer alan düzenleme

MADDE 20- 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 17- Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatlarında; mesleğe özel yarışma sınavıyla giren ve yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üç ay içinde düzenlenen sınavda başarılı olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı kadrolarına atanabilirler. Atama yapılabilecek personel sayısı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı toplam kadro sayısının %10’unu geçemez. İlgililerin, müracaat tarihinden geriye son üç yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarında Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce veya Rusça dillerinin birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmaları şarttır.

Bu şekilde atananların, yurt dışı sürekli göreve atanabilmeleri için en az bir yıl Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışmaları zorunludur.”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.