logo yeni

ADAY ÖĞRETMENLERE, ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVINDA NE SORULACAK?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

mulakatÖğretmenlik mesleğiyle ilgili mevcut düzenlemelere göre, öğretmen kadrolarına atanabilmek için, aday öğretmen olarak işe girenlerin; belli bir süre çalışması, bazı disiplin cezalarını almamış olması ve yapılacak sınavlarda başarılı olması gerekmektedir.

Aday öğretmenliğe atanmış olanların asil öğretmenliğe geçişi, bazı sınav ve değerlendirmeler neticesine göre mümkün olabilmektedir.

Asil öğretmenliğe atanma şartları

Aday öğretmenin asil öğretmen olarak atanabilmesi için;

-En az 1 yıl fiilen aday öğretmenlik yapmış olması,

-Adaylık döneminde aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olması (asil memurluğa atanmış olan aday öğretmenler hariç),

-Performans değerlendirmesi sonucunun olumlu olması,

-Yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olması

gerekmektedir.

Asil öğretmenliğe geçiş sınavı

Asil öğretmenliğe atanabilmek için, yapılacak olan; “yazılı ve sözlü” ya da sadece “yazılı” veya sadece “sözlü” sınavda başarılı olunması gerekmektedir.

Sınav, göreve başlama tarihine göre en az bir yıl fiilen çalışan ve performans değerlendirmesinde başarılı olan aday öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek merkezlerde ve tarihlerde yapılacak. Aylıksız izin süreleri, en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmayacak.

Sınavın, yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde önce yazılı sınav, bu sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeden de sözlü sınav yapılacak.

Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonraki ilk sınava alınacak.

Yazılı sınav

Yazılı ve sözlü sınav ya da sadece yazılı sınav yapılması durumunda, yazılı sınav; çoktan seçmeli test ve/veya açık uçlu sorular şeklinde yapılacak. Sınavın yapılacağı yer, gün ve zaman ile sınav konuları Sınav Koordinasyon Komisyonu tarafından önceden açıklanacak.

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları şöyle olacak:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%20).

-Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30): 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Görevin gerektirdiği diğer mevzuat.

-Öğretmenlik uygulamaları (%50): Eğitim öğretimin planlanması, Öğrenme ortamları, Sınıf yönetimi, Öğretim yöntem ve teknikleri, Ölçme ve değerlendirme.

Sözlü sınav

Aday öğretmenler, yazılı sınavın ardından sözlü sınava tabi tutulabilecekleri gibi, haklarında sadece sözlü sınav sonucuna göre de değerlendirme yapılabilir.

Aday öğretmenlerin sözlü sınavı, illerde veya Milli Eğitim Bakanlığı merkezinde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılacak.

Sözlü sınavda aday öğretmenler;

-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

-İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

-Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri,

yönlerinden sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek.

Sözlü sınav nihai başarı puanı, sözlü sınav komisyonu üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Ancak, sözlü sınava ilişkin değerlendirme ölçütlerinin objektif puanlamaya imkan verecek türde olmadığını düşündüğümüzden, keyfi değerlendirme yapıldığı veya öğretmen alımına torpil karıştığı şeklinde olabilecek iddiaların ve bu konuda oluşabilecek tereddütlerin önüne geçilmesi için, memurunyeri.com olarak öğretmen atamalarında sözlü sınav yolunun tercih edilmemesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Sınavlarda başarılı sayılmak

Yalnızca yazılı veya sözlü sınav yapılması halinde, bu sınavlarda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınavın yazılı ve sözlü olarak yapılması durumunda ise, sınava girenler hakkında yazılı ve sözlü sınavların her biri 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması aday öğretmenin başarı puanını olacak ve başarı puanı 60 ve üzerindeki aday öğretmenler başarılı sayılacak.

Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde duyurulacak.

Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü tarafından ilgililere tebliğ edilecek.

Sınavda başarılı olan aday öğretmenler, valiliklerce öğretmen olarak atanacak.

Sınavda başarılı olamayanların durumu

Asil öğretmenliğe atanabilmek için yapılacak “yazılı ve sözlü” ya da sadece “yazılı” veya “sözlü” sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, bulundukları il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek.

Başka bir okulda görevlendirilen aday öğretmenler, bir yılsonunda yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak ve gerekli koşulları taşıması halinde tekrar yazılı ve/veya sözlü sınava alınacak.

Yapılacak performans değerlendirmesi sonucunda veya yeniden sınava alınmaları halinde girecekleri sınavda başarısız sayılanlar, aday öğretmen unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişikleri kesilecek. Asil öğretmen olarak atanma hakkını elde edemeyenlerden, daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurluğu kalkmış ve asil memur olarak atanmış olanlar, Milli Eğitim Bakanlığında durumlarına uygun memur kadrolarına atanacak.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.