logo yeni

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARINA HAKSIZLIK SÜRÜYOR

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Orman Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17.08.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu Yönetmeliğin hukuka ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği tarafından Danıştay Başkanlığı'nda dava açıldı.

Söz konusu Yönetmelik ile, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan orman muhafaza memurlarının hizmet gerekleri esas alınarak atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile zorunlu hizmet bölgeleri de oluşturulmuş ve 3 üncü bölgede onbeş yıl, 1 ve 2 nci bölgede ise beş yıl zorunlu çalışma süreleri öngörülmüştür.

Ancak, Yönetmelik hazırlanırken halan görevde olan personelin durumuna ilişkin geçici bir hüküm getirilmemiş, çalışan personel hangi hizmet yılında olursa olsun zorunlu yer değiştirme kapsamına dahil edilmiştir.

17.08.2012 tarihinde Orman Muhafaza Memurları için bu düzenleme çıkarılırken, 10.10.2012 tarihinde ise Orman Genel Müdürlüğü’nde üst düzey görevlerde bulunanlara memuriyetleri süresince “Müfettiş” kalma garantisi getirilmiştir.

Teftiş Kurulu Yönetmeliğine geçici bir madde eklemek suretiyle, Kurumda 6 ay süre ile bölge müdürlüğü, daire başkanlığı ve daha üst görevlerde bulunmuş olanların, eğitimleri her ne olursa olsun, Bakan Olur’u ile müfettişliğe atanması imkanı sağlanmıştır. (Konuya ilişkin haberimiz için, tıklayın.)  

Herhangi yasal bir düzenlemeye dayanmayan ve sadece Bakanın evet demesiyle değiştirilen Yönetmelikle birilerine mesleki koruma ve rahatlık sağlanırken, Kurumun asli ve sürekli işini görmekte olan Orman Muhafaza Memurlarına ise adeta “yerinizi yurdunuzu terk edin, düzeninizi bozun, çocuklarınızın eğitimini ve geleceğini alt üst edin” denilmiştir.

Öte yandan, Orman Muhafaza Memuru olabilmek için orman ve ormancılık ile ilgili önlisans programları da dahil olmak üzere çeşitli eğitim şartları getirilmişken, üst düzeyin müfettiş olarak atanmasında ise “eğitiminiz ne olursa olsun” denilmiştir.

Aynı kurum içerisindeki personel için aynı tarihlerde bu derecede zıt ve haksız düzenlemeler yapılmış olmasının vicdani ve hukuki izahı mümkün değildir.

Aynı şekilde, yer değiştirmeye tabi tutulan mevcut personelin sosyal plan ve beklentilerinin düzenlemede değerlendirilmemiş olması, bu personel için yer değiştirme hükümlerinin farklılaştırılmamış olması, hukuk kurallarının sürekliliğine ve mevcut hükümlerden yararlananların durumunun yeni düzenleme ile lehte korunması gerektiği genel prensibine açık aykırılık teşkil etmektedir.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.