logo yeni

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ STRATEJİK PERSONELİ NASIL ETKİLEDİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

saglikGeçtiğimiz haftasonu yayınlanan Yönetmellik ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer değiştirme usul ve esaslarında bazı değişiklikler yapılmıştı.

Yönetmelik değişikliği ile isteğe bağlı yer değişikliği, aile mazereti, sağlık mazereti kapsamında yer değiştirme gibi konular yeniden düzenlenirken, stratejik personel uygulamasına devam edildi.

Ayrıca, yönetmelikte stratejik personel olarak nitelendirilen personel, yine diğer sağlık personelinin yararlandırıldığı bazı haklardan mahrum bırakıldı.

Stratejik personel yeni yönetmelik ile “Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabip unvanındaki personeli,” şeklinde tanımlanırken, diş hekimlerinin bu kapsamdan çıkarıldığı görüldü.

İşte yönetmelik değişikliği sonrasında stratejik personelin mahrum bırakıldığı haklar;

-Birlikler bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşleri, talepleri hâlinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilirken, stratejik personelin bu fıkraya istinaden görevlendirilebilmesi, ancak eşinin birlikler bünyesinde genel sekreter, başkan veya stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi, başhekim, müdür olarak sözleşme imzalamış olmasına bağlı.

-İsteğe bağlı yer değiştirme uygulamasında sağlık personeline, “sağlık ile ilgili bir alanda en az iki yıllık öğrenim gördüğünü belgelendirmesi hâlinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere bir defaya mahsus atanma” imkanı verilirken stratejik personel bu haktan mahrum bırakıldı.

-Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği uygulamasında, yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılması, eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde ise talebinin değerlendirilmesi imkanı varken; bu imkandan stratejik personel yararlanamamaktadır.

-Sağlık personelinin, kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde kesintisiz üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılırken; stratejik personel bu haktan yararlanamamaktadır.

Yönetmelik değişikliği ile stratejik personelin bu haklardan mahrum bırakılması sebebiyle TTB yaptığı açıklamada, yönetmeliğin bu düzenlemelerinin iptali için dava açacağını bildirdi.

Yönetmelik değişikliği haberimiz için buraya bakabilirsiniz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.