logo yeni

ÇIKACAK KANUNLA BÜROKRATLAR KORUNACAK MI, CEZALANDIRILACAK MI?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

mutlu mutsuzYönetici kadrolarında görev yapan kamu personelinin, görevden alınmaları veya görev sürelerinin dolması halinde atanabilecekleri görevleri belirleyen düzenleme Meclis Genel Kurulunda geçtiğimiz hafta kabul edildi.

375 sayılı Kanun HÜkmünde Kararnameye bir madde eklenmesi şeklinde yapılan düzenlemenin, mevcut bürokratları güvence altına alma amacı taşıdığını düşünenlerin yanı sıra, görevden alınacak yöneticilerin açacakları davaları kazanmalarının önüne geçmeye çalışma amacı taşıdığını düşünenler de var.

İlgili Torba Kanun Teklifinin tümü henüz Mecliste kabul edilmemiş olmakla birlikte, kabul edilen maddenin hangi amaçla getirildiği konusunda değerlendirme yapılmasına imkan tanımak bakımından, memurunyeri.com olarak herhangi bir yorum yapmadan, bu düzenlemenin neler getirdiğini aşağıda detaylarıyla belirtmeye çalışacağız.

Düzenlemenin kapsamında kimler var, kimler yok?

Düzenleme; İş Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hariç olmak üzere, tâbi oldukları personel kanununa bakılmaksızın Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar, başkan ve üyeleri hariç olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda yönetici kadrolarında bulunanlar hakkında uygulanacak.

Öte yandan, bu düzenleme, hakim ve savcılar; Dışişleri meslek memurları; mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, milli istihbarat hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfı kapsamına giren ve yönetici kadrolarında bulunanlar; 3046 sayılı Kanunun 21/A maddesi kapsamında bulunanlar; atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar; mevzuatı uyarınca görevde yükselme sınavıyla atanılabilecek kadro veya pozisyonlardan ek göstergesi 3000 (dahil) ve daha düşük tespit edilen görevlerde bulunanlar hakkında uygulanmayacak.

Kim nereye atanacak?

Yönetici unvanlı kadro ve pozisyonlarda görev yapanlar, bulundukları görevler için belirlenmiş olan ek göstergelere göre, aşağıda belirtilen görevlere atanacak.

EK GÖSTERGELERİ ATANACAKLARI GÖREVLER
7600 ve daha yüksek olanlar Başbakanlık merkez müşaviri kadrosuna atanacak.
7000 olanlar Başbakanlık müşaviri kadrolarına atanacak.
6400(dahil) - 7000(hariç) olanlar Başbakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında olanlar, Başbakanlık müşaviri kadrosuna atanacak.
Bakanlık merkez teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında olanlar, bakanlık müşaviri kadrosuna atanacak.
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda olanlar, bu kurumlarda müşavir veya danışman kadrosuna atanacak.
3600 (dâhil) - 6400 (hariç) olanlar Kurumlarının merkez teşkilatına ait kariyer mesleklerde ve bunlarla benzer nitelikteki mesleklerde (Müfettiş, Uzman, Murakıp, Aktüer, Kontrolör, Denetçi, Denetmen) daha önce görev yapmış olanlar, bulundukları kurumların merkez teşkilatına ait kariyer meslek veya bunlarla benzer nitelikteki kadrolara atanacak.
Kurumlarının merkez teşkilatına ait kariyer mesleklerde ve bunlarla benzer nitelikteki mesleklerde (Müfettiş, Uzman, Murakıp, Aktüer, Kontrolör, Denetçi, Denetmen) daha önce görev yapmamış olanlardan, ek göstergesi 3600 (dâhil) - 6400 (hariç) olan yönetici kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, bulundukları kurumların merkez teşkilatına ait kariyer meslek veya bunlarla benzer nitelikteki kadrolara atanacak.
Kurumlarının merkez teşkilatına ait kariyer mesleklerde ve bunlarla benzer nitelikteki mesleklerde (Müfettiş, Uzman, Murakıp, Aktüer, Kontrolör, Denetçi, Denetmen) daha önce görev yapmamış olanlardan, ek göstergesi 3600 (dâhil) - 6400 (hariç) olan yönetici kadrolarında toplam üç yıldan az görev yapmış olanlar, bulundukları kurumların merkez veya taşra teşkilatına ait araştırmacı kadrolarına atanacak.
3600’den daha düşük olanlar Kurumlarında daha önce kariyer mesleklerde ve bunlarla benzer nitelikteki mesleklerde (Müfettiş, Uzman, Murakıp, Aktüer, Kontrolör, Denetçi, Denetmen) görev yapmış olanlar, bulundukları kurumlarda daha önce görev yapmış oldukları kariyer meslek veya bunlarla benzer nitelikteki kadrolara atanacak.
Kurumlarında daha önce kariyer mesleklerde ve bunlarla benzer nitelikteki mesleklerde (Müfettiş, Uzman, Murakıp, Aktüer, Kontrolör, Denetçi, Denetmen) görev yapmamış olanlar, bulundukları kurumların merkez veya taşra teşkilatına ait araştırmacı kadrolarına atanacak.
Ek göstergesi yukarıda belirtilenlerden, talepte bulunanlar Yukarıdaki şekillerde atananlardan, bir ay içinde talepte bulunanlar, daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara (yönetici kadro veya pozisyonları dışındaki) ilişkin kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanacak.

Eski görevlerine ait mali hakları 2 yıl ödenecek

Yukarıdaki tabloda belirtilen şekilde atanması yapılanlara, yönetici kadro veya pozisyonlarında kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olmaları durumunda, atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren 2 yıl süreyle, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak mali hakları ödenecek.

Söz konusu düzenleme için tıklayınız ...

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.