logo yeni

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE YURTKUR YÖNETİCİLERİ GÖREVDEN ALINIYOR

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

toplantiTBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine devam edilen torba yasa teklifinin 2. Bölümünde yer alan 11 madde kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesine 1152, Spor Genel Müdürlüğü bünyesine ise 81 kadro ihdas ediliyor.

Yurtkur’un teşkilat yapısında da değişiklikler getiren torba yasa teklifine göre, bölge müdürlükleri kapatılıp il müdürlükleri kuruluyor. Bölge müdürlüklerinin kullanımında olan her türlü taşınır ile taşıt, araç, gereç ve malzeme, varsa her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar ile personeli Kredi Yurtlar il müdürlüklerine devrediliyor.

Torba yasa teklifinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nde; genel müdür yardımcısı, müşavir, teftiş kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri, daire başkanı, bölge müdürü ve bölge müdür yardımcısı, gençlik hizmetleri spor il ve ilçe müdürü, federasyon genel sekreteri, yurt müdürü ve gençlik merkezi müdürü kadrolarında bulunanların görevlerine son verilmiş olacak. Kanun marifetiyle görevine son verilen bu personelin dava yolu ile geri dönmesi önlenecek.

Görevine son verilerek araştırmacı kadrosuna atanan personelin, önceki kadroları ile atandıkları yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda bu fark, Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde aradaki fark kapanıncaya kadar ödenecek. Araştırmacı kadro veya pozisyonları, atama işleminin yapıldığı tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek olmadan iptal edilmiş olacak.

Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında yönetici kadrolarında olup görevden alma ya da atama işlemlerine ilişkin açtıkları davalara dair, mahkeme kararlarının gereği; müsteşar yardımcısı ve genel müdür kadroları için bakanlık müşaviri kadrolarına, diğerleri için ise araştırmacı kadrolarına atanacak. Düzenleme gereğince, bakanlık müşaviri veya araştırma kadrolarına atananlar, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilebilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürü, gençlik merkezi müdürü ve yurt müdürü kadrolarına her bir kadro için bir defaya mahsus olmak üzere, şartları taşıyanlar arasından atama yapılacak.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.