logo yeni

calisanlar2 copy

EĞİTİM MAZERETİ NEDENİYLE MEMUR NAKLEN ATANABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

egitimDevlet memurları, lisans veya yüksek lisans ya da doktora eğitimi gördükleri veya görecekleri gerekçesiyle, ilgili eğitim kurumlarının bulunduğu yere atanma ya da o yerde kalma talebinde de bulunabilmektedirler.

Eğitim mazeretine dayılı yer değiştirme taleplerine ilişkin genel bir düzenleme yapılmamış olması nedeniyle, bu taleplerin sonuçlanma şekli her kurumda farklı olabilmektedir.

İlgili mevzuat

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yer değiştirme suretiyle atanma” başlıklı 72 nci maddesinde, kurumlar tarafından yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile biriminin korunması için tedbir alınmasına ve kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumunun göz önünde bulundurulmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Öte yandan, Kanunun söz konusu maddesinde, memurların yer değiştirmesinde eğitimin mazeret olarak kabul edilebileceğine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiş olmakla birlikte, yer değiştirmeye ilişkin atama esaslarının genel bir yönetmelikle belirlenmesi kurala bağlanmıştır.

657 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik” ise, hangi mazeretleri sebebiyle memurun yer değiştirme talebinde bulunabileceğini belirlerken, bu mazeretleri; sağlık mazereti, aile birliği mazereti ve can güvenliği mazereti ile sınırlı tutmuştur. Yönetmeliğe göre; Devlet memurları, mazeretlerini (eş durumu, sağlık, can güvenliği) belgelendirmeleri halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan, istekleri üzerine yer değiştirme suretiyle atanabilmektedirler.

Eğitim mazereti

Lisans veya yüksek lisans ya da doktora eğitimi gören veya görecek olan memurların, eğitim görecekleri yerlere atanma veya bu yerlerde kalma yönünde talepleri olabilmekle birlikte, 657 sayılı Kanun ve ilgili genel Yönetmelikte; memurların öğrenim mazeretine dayalı yer değiştirme taleplerinin karşılanacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Hal böyle iken, kurumların çıkaracağı özel yönetmeliklerde memurların eğitim mazeretlerine istinaden yer değiştirmelerine imkan verecek düzenlemelerin yer almasına engel bir hususun da bulunmadığını düşünmekteyiz.

Öte yandan, kurumların özel yönetmeliklerinde de eğitim mazeretine dayalı yer değiştirmeye imkan veren bir düzenleme bulunmasa bile, eğitim mazeretiyle yer değiştirmek ya da olduğu yerde kalmak isteyen memurlara kurumları tarafından takdir yetkisi çerçevesinde kolaylıklar sağlanması mümkündür.

Ayrıca, eğitim mazeretiyle yer değiştirme talebi karşılanmayan memurların açtıkları davalarda, idari yargı yerleri tarafından yer değiştirme talebinin karşılanmaması yönündeki işlemlerin iptaline de karar verilebilmektedir.

Memurun eğitim mazeretine istinaden yer değiştirmesi konusunda genel bir düzenlemenin bulunmaması, benzer mazereti olanlar hakkında kurumlar tarafından ya da yargı kararları üzerine farklı uygulamalara gidilmesi sonucunu da doğurabilmektedir.

Bu nedenle, Devlet memurlarının eğitimlerini sürdürmelerinin veya yeni ve üst eğitimler almalarının önünde bir engel olduğunu memurunyeri.com olarak düşündüğümüz bu sorunun çözümü ve kurumlar arasında uygulama birliği ile memurlara eşit muamelenin sağlanması için, memurların eğitim mazeretine dayalı yer değiştirmeleri konusunda genel bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.