logo yeni

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA BAZI GÖREVLER YER DEĞİŞTİRME KAPSAMI DIŞINA ÇIKTI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yer-degistirmeAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra kadrolarına yapılacak atama ve yer değiştirmelere ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Bugün yürürlüğe giren değişiklikle, Bakanlığın il müdürü ve il müdür yardımcısı kadrolarında görev yapanların zorunlu yer değiştirme uygulamalarına tabi olmaması sağlandı.

Yapılan değişiklikler şöyle:

**Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında il müdürü ve il müdür yardımcısı atama ve yer değiştirmesinde, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” hükümleri uygulanmayacak.

**Yer değiştirme suretiyle atamalarda “engellilik durumunun dikkate alınması” ilkesine göre de hareket edilecek.

**Bakanlık merkez teşkilatı personelinin birimler arası geçici süreli görevlendirmelerinde süre şartı aranmayacak.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2013 tarihli ve 28650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İl müdürlüğü ve il müdür yardımcılığı kadroları bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Atamalarda engellilik durumunun dikkate alınması,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Bakanlık merkez teşkilatı personelinin birimler arası geçici süreli görevlendirmeleri süre şartına tabi değildir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.