logo yeni

MEMURUN ÇOCUĞUNUN EĞİTİM DURUMUNA BAKILMADAN YAPILAN ROTASYON DURDURULDU

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adaletMilli Eğitim Bakanlığı emrinde görev yapan Şube Müdürünün, çocuğunun eğitim durumu gözetilmeden rotasyona tabi tutulmasına yönelik işlemin yürütülmesi durduruldu.

Ankara’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken Konya’ya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atanan personel hakkında yapılan bu işleme karşı açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması Kararı verdi.

Davaya bakan Mahkeme;

-Anayasada; "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar." hükmüne ve "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.... Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Eğitim ve öğretim kuramlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez." hükmüne yer verildiğini,

-Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinde ise "Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefî inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir." hükmünün yer aldığını,

-Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte; il/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapmakta olanların bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi tutulmalarına ilişkin hükümlerin yer aldığını,

-Davacının atandığı yerde, 10 sınıf öğrencisi olan kızının eğitim gördüğü okulun bulunmadığını,

-Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte, mazerete bağlı yer değiştirmelerde çocukların sağlık mazeretinin dikkate alınacağının düzenlenmesine rağmen çocukların eğitim mazeretinin düzenlenmediğini

belirterek, “… gerek Anayasanın amir hükmünde gerekse Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinde eğitim hakkının korunmasının esas alındığı göz önünde bulundurulduğunda, davacının kızının 10. sınıf öğrencisi olması ve davacının atandığı yerde eğitimine devam etmesinin olanaksız olması karşısında mevcut durumda davacının kızının eğitim hakkının elinden alınması, davacının tek başına atandığı yere gitmesinin ise; yine gerek Anayasanın amir hükmü gerekse yasal ve diğer idari düzenlemeler ile koruma altına alınan aile bütünlüğünü zedelemesi sonucunu doğuracağından; tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir…” şeklinde değerlendirmede bulunarak, atama işleminin yürütülmesinin durdurulmasına Karar vermiştir.

Söz konusu Karar

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.