logo yeni

EMNİYET MENSUPLARININ DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE GÖREVLENDİRİLME USUL VE ESASLARI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

polis-3Türkiye’nin dış temsilciliklerinde koruma görevlisi olarak Dışişleri Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin seçim, eğitim, atama, görev, yetki, sorumluluk, disiplin ve performans değerlendirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Bugün yürürlüğe giren “Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik”, aynı adla 27/1/2010 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan Yönetmeliği yürürlükten kaldırırken, bazı yeni düzenlemelerin yanı sıra, halen dış temsilciliklerde görev yapmakta olanlar hakkında uygulanacak hükümleri de belirledi.

Yönetmelikte yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

**Koruma görevlisi olacaklarda, sınav için öngörülen müracaat tarihi itibariyle aranan şartlarda değişiklik oldu. Bu değişiklikler arasında;

  Emniyet hizmetleri sınıfında fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak,

  Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,

  Sınavın yapıldığı yılın otuzbir aralık tarihi itibariyle otuz beş yaşından gün almamış olmak,

  Son üç yıl içerisinde aylıktan kesme cezası almamış olmak,

  Son iki performans değerlendirme döneminde iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı almış olmak,

  Yurt dışı eğitimi dâhil, herhangi bir sebeple altı aydan fazla yurt dışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlama tarihinden itibaren, son yurt dışı görevi kapsamında yurt dışında kaldığı süre kadar emniyet teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,

  Misyon koruma görevi için atanıp, sağlık sebepleri haricindeki nedenlerle atandığı göreve gitmemiş, görev süresi tamamlanmadan kendi isteğiyle merkeze dönmüş veya merkeze geri çağrılmış olmamak,

  Daha önce misyon koruma görevi yapmamış olmak,

  Beden kitle indeksinin en az 18 (dahil), en fazla 28 (dahil) arasında olduğunu resmi bir sağlık kuruluşundan belgelemek,

  PBS kayıtlarında son dört dönem performans atışlarında ayrı ayrı 80 ve üzeri puan almış olmak.

şartları da yer aldı.

**Sınav, yazılı ve mülakat sınavlarından oluşacak.

**Mülakat sınavı; temsil yeteneği 40 puan, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği 40 puan, yabancı dil bilgisi 20 puan olmak üzere toplam yüz puan üzerinden yapılacak.

**Koruma görevlilerinin görev süresi bir yıl olacak ve Dışişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilecek.

**Dış Temsilciliklerde görevli koruma görevlilerinden; Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt içinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar geri çağrılabilecek.

**Bugünden itibaren bir ay içinde yeni sınav duyurusu yapılacak.

**Halen yurt dışında görevde olan koruma görevlilerinden; bugün itibariyle görev süresi iki yılı aşanlar merkeze atanarak Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına iade edilecek., görev süresi bir yılı aşanların ise uygun görülmeleri halinde görev süreleri iki yıla tamamlanacak, uygun görülmeyenler merkeze atanarak Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına iade edilecek.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.