logo yeni

YARGILAMASI DEVAM EDEN KİŞİNİN ATAMASININ İPTALİ HAKSIZ BULUNDU

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet8Kamu Denetçiliği Kurumu, kaloriferci alım sınavına katılarak başarılı olan ancak hakkında devam eden ceza yargılaması olduğu için ataması iptal edilen bir kişi ile ilgili tavsiye kararı verdi.

Olayda davacı, Kayseri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan ceza ve tevkif evleri kaloriferci alımı sınavına katıldığını, KPSS'den 82.20412, Sözlü Sınavdan:100 puanla başarılı olduğunu ve hiçbir sabıka kaydının olmadığını, 2009'da hakkında açılan ceza davasının devam etmekte olduğundan bahisle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığını ve atamasının iptal edildiğini ve hakkında kesinleşmiş bir ceza olmadan, her bireyin suçsuz kabul edilmesi gerekmekteyken suçluymuş gibi davranılarak başarılı olduğu sınavın iptal edilmesi işlemine karşı Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmuştu.

Kararda Anayasa gereğince milletlerarası andlaşmaların kanun hükmünde olduğu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında; "Bir suç ile itham edilen herkesin suçluluğu sabit oluncaya kadar masum sayılacağı" ilkesine atıf yapıldı.

Ayrıca Danıştay 12. Dairesi tarafından bir kişi hakkında 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve cezanın ertelenmesine karar verildiği, daha sonra 2007 yılında yapılan başvuru üzerine hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, davacının yaklaşık 6 yıl önce gerçekleşen fiil nedeniyle müessir fiil suçundan 1 yıl, 6 ay hapis cezasına mahkûm olmasına, mahkûmiyetinin ertelenmesine dair davacıya ait arşiv kaydının, söz konusu suçun ağır tahrik altında işlenmiş olması ve olayın özelliği göz önüne alındığında, olumsuz olduğundan söz edilemeyeceği, bu nedenle yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmünde yer alan " arşiv araştırması olumlu olmak" şartını taşıdığı sonucuna vardığından, davacının atanmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemesine dikkat çekildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, şikayetçinin asliye ceza mahkemesinde devam eden davada sanık olduğu bilinmekle;

-yargılamasının halihazırda devam ettiğinin,

-başvurucunun durumunun ceza alıp cezası ertelenen bir sanığın durumundan daha riskli veya aleyhe yorumlanmasının adil olmadığının,

-mahkeme tarafından mahkum edilmeden suçlu gibi muamele görmesinin olanaklı olmadığının,

-idare tarafından da devam eden yargılaması dışında güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak sonuçlanmasında başkaca bir hususun bulunmadığının,

kabulü karşısında şikayetçinin atamasını iptal eden Komisyon kararı ve atamanın iptaline ilişkin Bakanlık Olur'unun hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu kanaati ve sonucuna varıldığını bildirerek, şikâyetçi hakkındaki adli kovuşturma sonuçlanıncaya kadar atamasının bekletilmesi yönünde ADALET BAKANLIĞI'NA TAVSİYEDE BULUNULMASINA karar verdi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.