logo yeni

DEVLET MEMURU, EŞİNİN NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YERDE MÜDÜR KADROSUNA VEKÂLET EDEBİLİRLER Mİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

memur3657 sayılı Devlet Memurları Kanununda; kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılan memurların yerine vekâleten memur atanabileceği ve ayrıca boş kadroların memurlara vekâleten gördürülebileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 99 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise “Bir görevin vekâleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden bu görevi vekâleten yürütecek olanların asıl memurda aranan şartlara sahip olması gerekmektedir.” denilmiştir.

Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına İlişkin hususları düzenleyen Yönetmelikte de, memurun kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu bazı yerlerde çeşitli görevlere atanamayacağına hükmedilmiştir.

Memurun atanamayacağı yerler

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte, kamu kurum ve kuruluşlarına ait; bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürü, emniyet müdürü, milli eğitim müdürü, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü, taşra teşkilatında şube müdürü ve müdür kadrolarına yapılacak atamalarda, memurun kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere atama yapılamayacağı hükme bağlanmış olmakla birlikte, bu yasağa bazı istisnalar da getirilmiştir.

Yönetmelikte yer alan düzenlemede ayrıca, son genel nüfus sayımına göre;

-IV, V ve VI ncı bölge kapsamındaki il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusa 50.000'i aşan yerlere,

-Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere,

yapılacak atamalarda, memurun ve eşinin o yerde nüfusa kayıtlı olup olmadığına bakılmayacağına da hükmedilmiştir.

Memurun, eşinin nüfusa kayıtlı olduğu yerde müdür kadrosuna vekâlet etmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki “müdür” unvanlı bir kadroya ait görevi vekâleten yürütecek olan memurun, o görevi asaleten yürütecek olan memurda aranacak şartlara sahip olması gerekmekte olup, bu kadroya asil olarak atanacaklarda aranan şartlardan birisi de kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu bazı yerlere atanamamasıdır.

Bu çerçevede konuyu memurunyeri.com olarak değerlendirdiğimizde, memurun;

-Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelerdeki müdür unvanlı kadrolara ait görevleri vekâleten yürütemeyeceğini,

-IV, V ve VI’ncı bölge kapsamındaki il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlerdeki ve diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlerdeki müdür kadrolarına ait görevleri ise vekâleten yürütebileceğini

düşünmekteyiz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.