logo yeni

VEKALETEN ATANAN MEMURUN ASIL GÖREVİYLE İLİŞKİSİ NASIL OLUR?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

ikinci-gorevDevlet memurlarının, aynı veya başka kurumlardaki boş kadrolara ya da kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmış olan memurların yerine vekâleten atanmaları mümkün olabilmektedir.

Bir kadro unvanına ilişkin görevi asaleten yürütmekte olan memurun, vekaleten atandığı başka bir kadroda görev yapacağı sürede asıl görevi ile olan ilişkisi konusunda tereddüt doğabilmektedir.

Vekâleten atama

Kamu kurum ve kuruluşlarında boş olan ya da çeşitli sebeplerle geçici olarak boşalmış olan kadrolara, aynı kurumdan veya başka kurumlardan vekaleten memur atanabilir. Vekaleten yürütülecek görev, memurun asıl görev yerine ait memuriyet mahalli içerisinde olabileceği gibi, başka bir yerde de olabilir.

Yapılan bir atamanın vekaleten atama sayılabilmesi için;

-Vekâleten atanacak kişinin, o kadroya asil olarak atanabilecek olanlarda aranan tüm şartları taşıması gerekir.

-Vekâleten atamanın, o kadroya asaleten atama yapma yetkisine sahip makam tarafından yapılması gerekir. (Bakanlar Kurulu tarafından ya da ortak kararnameyle atama yapılan kadrolara ilgili bakan vekaleten atama yapabilir)

Vekaleten atama sayılmayan görevlendirme

Vekaleten atama koşullarına uyulmadan yapılan bazı görevlendirmelere de uygulamada rastlanabilmektedir. “Asilde aranan şartları taşımayan kişilerin belli bir görevi yürütmek üzere görevlendirilmesi” şeklinde karşımıza çıkan bu görevlendirmeye “tedviren görevlendirme / atama”da denilmekte, ancak bu görevlendirmenin yasal dayanağı bulunmamaktadır. Tedviren görevlendirme konusundaki ayrıntılar için tıklayınız…

Vekaleten atananların asıl görevleriyle olan ilişkisi ve hakları

-Vekaleten atanan memur, vekalet görevi süresince esas görevini yürütemez. Vekaleten atama olarak değerlendirilmeyen görevlendirmelerde ise memurun eski kadro unvanına ait görevleri yürütmesi gerekeceğini memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz. 

-Devlet memurlarının disiplin amirlerinin belirlenmesinde, kadro unvanları itibariyle bir belirleme yapılarak bu kadrolarda görev yapan kişilerin asil veya vekil olması zorunluluğu aranmadığından, ilgili kurum yönetmeliğinde disiplin amiri olarak belirlenmiş bir kadroya vekaleten atanmış olanlar, bu görevi yürüttükleri sürece disiplin amiri sıfatını da taşımaktadırlar.

Vekaleten atama sayılmayan görevlendirmelerde ise memur görevlendirildiği kadrodan dolayı disiplin amiri sıfatı kazanması mümkün olamamaktadır.

-Vekaleten atanan memurlara belli koşullarda, vekalet aylığı ödenmekte ayrıca asıl görevine ait zam ve tazminatlar ile vekaleten yürüttüğü göreve ait zam ve tazminatlardan yüksek olanlar üzerinden ödeme yapılmaktadır.

Vekaleten atama sayılmayan görevlendirmelerde ise memura yeni göreve ait haklar üzerinden ödeme yapılması ya da vekalet aylığı ödenmesi mümkün olamamaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.