logo yeni

DİSİPLİN CEZALARI NAKLEN ATANMAYA ENGEL OLUR MU?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

disiplin-3Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının, başka kurumlardaki aynı ya da başka unvanlardaki memur kadrolarına naklen atanma yönünde talepleri de olabilmekte, bu talepleri bazen uygun görülürken bazen de çeşitli sebeplerle yerine getirilmemektedir.

Devlet memurlarının başka kurumlardaki memuriyet kadrolarına naklen atanmalarına ilişkin husus, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Memurların başka bir kuruma naklen atanması nasıl olur?

Memurlar, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar arasında, kazanılmış hak aylık dereceleriyle ya da Kanunun 68/B (torba kadro) maddesi hükümlere göre derece yükselmesi yaparak, bulundukları sınıftaki veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftaki bir kadroya naklen atanabilmektedirler. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelerdeki kadrolara atamalarda ise, memurun bu konuda isteğinin olması ve atama yapılacak kadro derecesi ile memurun kazanılmış hak derecesi arasında 3 dereceden fazla fark olmaması gerekir.

Öte yandan, memurun başka bir kuruma atanabilmesi için, kurumları tarafından naklen atanmaya ilişkin muvafakat verilmesi gerekir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun kurumlararası naklen atamaya ilişkin hükümlerinde, naklen atanacak memurun disiplin cezası almış olup olmaması durumundan ise söz edilmemiştir.

Bazı görevlere atanmada disiplin cezası engeli

657 sayılı Kanun, disiplin cezalarından bazılarını almış olan Devlet memurlarının belli bir süre içerisinde çeşitli görevlere atanmasını yasaklamıştır.

Kanundaki düzenlemeye göre, aylıktan kesme cezası almış olanlar 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar ise 10 yıl süreyle; daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.

Öte yandan, disiplin cezası olarak uyarma ve kınama cezası almış olanların herhangi bir göreve atanmayacağı konusunda Kanunda herhangi bir düzenleme yer almamıştır.

Değerlendirmemiz

Memurların başka bir kurumdaki memuriyet kadrolarına naklen atanmalarında disiplin cezalarının etkisi konusunda memurunyeri.com olarak;

-Uyarma veya kınama cezası alanların naklen atanmalarına engel bir hükmün mevzuatta yer almadığını,

-Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, yukarıda sayılan görevler dışındaki memuriyet kadrolarına naklen atanmalarına engel bir hükmün 657 sayılı Kanunda bulunmadığını,

-Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, belli bir süre içerisinde; daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacaklarını,

-Naklen atamanın, atamayı yapacak olan kurumun takdirine bağlı olduğu ve kurumların atama yaparken ilgili memur hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunabileceklerini,

-Naklen geçilmek istenen kurumun, memur hakkında değerlendirme yaparken, disiplin cezası almış olup olmamalarına da bakabileceklerini ve bu konuda özel düzenlemelerine hüküm koyabileceklerini,

düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.