logo yeni

ATAMASI YAPILAN SUBAY VE ASTSUBAYLARIN İLİŞİKLERİ GIYAPLARINDA DA KESİLEBİLECEK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

turk-silahli-kuvvetleriTürk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayların atama esas ve usullerini belirleyen “Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği”nde yapılan değişikliklerle, atamalarda görev yerlerinden ilişiklerinin kesilmesi ve yeni görevlerine başlamalarına ilişkin bazı hususlar yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan “Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile;

**Yönetmeliğin “Atama isteği, zamanı, bildirimi ve ilişik kesme” başlıklı maddesine bir fıkra eklenirken, bir fıkra da yeniden düzenlendi.

Atama emrinin ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içerisinde ilgiliye tebliğ edilerek ilişiği kesilmesi kuralı, atama emrinin ilk amirine geldikten sonra bekletilmeksizin ilgiliye tebliğ edileceği ve tebellüğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ilişiği kesileceği şeklinde değiştirildi. Bu düzenlemeye göre, subay ve astsubaylar atama emirlerini tebellüğ ettikten sonra 10 gün içerisinde ilişiğini kesecek.

Öte yandan, atamaya tabi tutulan personelden izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda veya izin tecavüzünde bulunanlar ile hastanede yatanların ilişik kesme işlemleri, gıyaplarında evrak üzerinden yapılabilecek.

**Yönetmeliğin “Yeni göreve katılma” başlıklı maddesi yeniden düzenlendi.

Belediye/büyükşehir belediye hudutları dışında garnizonlar arası atamaya tabi tutulan subay ve astsubaylar, ilişik kestikleri günden itibaren yollukları hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün içinde atandıkları göreve katılacak.

Atamaya tabi tutulan personelin izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda ve izin tecavüzünde olması veya hastanede yatıyor olması durumunda, kendisine tebligat yapılacak olan bu personel birlik emrine görevlendirilecek. Bu personelin ilişik kesme işlemleri gıyaplarında evrak üzerinden yapılabilecek ve ilişik kesme belgeleri yeni birliklerine gönderilecek. Bunların yeni görevlerine katılışları da gıyaplarında evrak üzerinden yapılacak ve özlük hakları yeni birlikleri tarafından ödenmeye başlanacak.

Söz konusu değişiklikler ve eski hükümler

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Atama emrinde başka bir açıklama yapılmadıkça ve tebliğe mani yasal bir engel olmadıkça, atanan personelin atama emri ilk amirine geldikten sonra bekletilmeksizin ilgiliye tebliğ edilir ve tebellüğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ilişiği kesilir. Daha üst makamlar, atama emirlerini bekletmeksizin aşağı kademelere ulaştırmaktan sorumludur.”

Eski hali: Atama emrinde başka bir açıklama yapılmadıkça ve tebliğe mani yasal bir engel olmadıkça, atanan personelin atama emri ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içerisinde ilgiliye tebliğ edilerek ilişiği kesilir. Daha üst makamlar, atama emirlerini bekletmeksizin aşağı kademelere ulaştırmaktan sorumludur.

“Atamaya tabi tutulan personelden izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda veya izin tecavüzünde bulunanlar ile hastanede yatanların ilişik kesme işlemleri, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülmesi durumunda personelin atamalı bulundukları kıta komutanlıkları, karargâh veya kurum amirliklerince gıyaplarında evrak üzerinden yapılır.”

“Madde 27 – Subay ve astsubayların atanmalarında atama emrinde aksi emredilmedikçe;

a) Aynı belediye/büyükşehir belediye hudutları içine atananlar veya garnizon içi atamaya tabi tutulanlar, atanma emrinde aksi belirtilmedikçe ilişik kestikleri günü takiben 24 saat içinde, bu süre resmî tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı gün mesai saati içinde,

b) Belediye/büyükşehir belediye hudutları dışında garnizonlar arası atamaya tabi tutulanlar, ilişik kestikleri günden itibaren yollukları hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün içinde,

atandıkları göreve katılmak zorundadırlar.

Bu süreler dahilinde mazeretsiz göreve katılmayanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem yapılır.

Atamaya tabi tutulan personelin izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda ve izin tecavüzünde olması veya hastanede yatması tebligata engel olmaz. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki süreler, tebligata engel olmayan hallerin bitiminde başlar. Ataması yapılmasına rağmen bu sebeplerden dolayı ilişik kesemeyen personel birlik komutanlığınca birlik emrine görevlendirilir. Bu personelin ilişik kesme işlemleri, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülmesi durumunda, personelin atamalı bulundukları kıta komutanlıkları, karargâh veya kurum amirliklerince gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve ilişik kesme belgeleri yeni birliğine gönderilir. Bunların yeni görevlerine katılışları da gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve özlük hakları yeni birlikleri tarafından ödenmeye başlanır.”

Eski hali: Madde 27 - Subay ve astsubayların atanmalarında atama emrinde aksi emredilmedikçe;

a) Aynı belediye / büyükşehir belediye hudutları içine atananlar veya garnizon içi atamaya tabi tutulanlar, atanma emrinde aksi belirtilmedikçe tebellüğ ettiği günü takiben 24 saat içinde, bu süre resmî tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı gün mesai saati içinde,

b) Belediye / büyükşehir belediye hudutları dışında garnizonlar arası atamaya tabi tutulanlar, yollukları hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün içinde,

atandıkları göreve katılmak zorundadırlar.

Bu süreler dahilinde mazeretsiz göreve katılmayanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem yapılır.

Atamaya tabi tutulan personelin izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda ve izin tecavüzünde olması veya hastanede yatması tebligata engel olmaz. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki süreler, tebligata engel olmayan hallerin bitiminde başlar. Ataması yapılmasına rağmen bu sebeplerden dolayı ilişik kesemeyen personel birlik komutanlığınca birlik emrine alınır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.