logo yeni

KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİLERE GETİRİLEN NAKİL YASAĞININ KISMEN KALDIRILMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

tbmm36495 sayılı Kanun ile geçtiğimiz yıl kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıl süre ile başka kurumlara naklen atanma yasağının, bazı koşullardaki memurlar hakkında uygulanmaması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Alim IŞIK tarafından hazırlanan “6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile; kadroya geçirilen sözleşmeli personele uygulanan 5 yıl nakil yasağı şartının, eş durumu ve eşlerden birinin geçerli sağlık mazeretinden kaynaklı nakil taleplerinde aranmaması öngörülüyor.

Kanun Teklifinin kabul edilmesi durumunda, kadroya geçmiş olan sözleşmeliler atandıkları kamu kurum ve kuruluşunda en az bir yıl çalışmış ise eş durumu ve sağlık mazeretine dayalı olarak naklen atanabilecek.

Kanun Teklifinin gerekçesinde özetle şu hususlar yer aldı:

12/7/2013 tarihli ve 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9’uncu maddesiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen bir Geçici madde ile kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli pozisyonlarda çalışan çok sayıda vatandaşımızın durumlarına uygun memur kadrolarına atanmaları sağlanmıştı. Anılan Kanunun 9’uncu maddesinin 1 ’inci fıkrasının (c) bendinin dördüncü paragrafı aşağıdaki şekildedir.

“Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz, ”

Bu paragrafın son cümlesinde de görüldüğü gibi, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli pozisyonlarda çalışırlarken memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka bir kamu kurum ve kuruluşuna nakillerinin yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm nedeniyle, Kanunun uygulanması sürecinde memur kadrolarına atanan çok sayıda memurun eş durumu veya sağlık mazeretleri dikkate alınmayarak tayin talepleri reddildiği için ciddi mağduriyetler yaşanmaya başlanmıştır.

Bu Kanun teklifiyle, çok sayıda memurun içinde bulunduğu önemli bir sorunun çözülmesi amaçlanmakta ve memurların aile birliğinin korunması amacıyla eş durumu ve eşlerden birinin geçerli sağlık mazeretinin bulunması halinde ve atama tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle atandığı kurum veya kuruluşta çalışmış olması şartıyla başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakillerinin yapılabilmesine imkan tanınmaktadır.

Söz konusu Kanun Teklifi 

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEKLİF

MADDE 1- 12/7/2013 tarihli ve 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendinin dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak eş durumu ve eşlerden birinin geçerli sağlık mazereti nedeniyle nakil taleplerinde bu Kanundan yararlanan memurun atandığı kamu kurum ve kuruluşunda en az bir yıl çalışması halinde beş yıl şartı aranmaz.”   

MADDE 2- Bu Kanun 01.10.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.