logo yeni

EMNİYET PERSONELİNİN YURT DIŞI GÖREV SÜRESİ KISALDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yurtdisi2Emniyet Genel Müdürlüğünün Yurtdışı Teşkilatındaki kadrolarına sürekli görevle atanacak personelin görev, yetki, sorumluluk, eğitim, atama, disiplin ve sicil işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

“Emniyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yapılan değişiklikle,   yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek Emniyet Müşaviri, Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısının yurtdışı görev süreleri üç yıldan bir yıla indirildi.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre;

**Yurtdışı Teşkilatında görevlendirilecek Emniyet Müşaviri, Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısının görev süreleri 1 yıl olacak..

**Yurtdışı görev süresi İçişleri Bakanının onayı ile iki kez birer yıl uzatılabilecek.

**Yurtdışında görevlendirilen bu personel, görevlendirme süresi dolmadan da geri çekilebilecek.

**Bugünden itibaren üç ay içerisinde yurtdışı sürekli görevde bulunanlardan görev süresi bir yılı aşanlar, yurt dışı görev sürelerinin sona ermesi beklenmeksizin yurt içi göreve çekilebilecek.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik ve düzenlemenin eski hali

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE l – 21/6/2008 tarihli ve 26913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Yurtdışı Teşkilatında görevlendirilecek Emniyet Müşaviri, Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ataşe Yardımcılarının görev süreleri bir yıldır. Bu süre İçişleri Bakanının onayı ile iki kez birer yıl uzatılabilir. Ancak, bu personel görevlendirme süresi dolmadan görevlendirme usulü ile geri çekilebilir.”

Eski hali: Yurtdışı Teşkilatında görevlendirilecek Emniyet Müşaviri, Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısının görev süreleri üç yıldır. Yurtdışı teşkilatı kadrolarına yeni atama yapılıncaya kadar normal görev süresi biten personelin görev süresi en fazla altı ayı aşmamak kaydıyla uzatılabilir. Görev değişiminin gerçekleşeceği kadrolar için, bulunulan bölgeye uyumun sağlanabilmesi bakımından, görev süresi biten Emniyet Müşaviri ve/veya Ataşesi ile onların yerine atanacak olan personelin bir ay birlikte görev yapması zorunludur. Yeni atanacak personel bu bir aylık dönemde geçici görevli olarak gönderilir. Personel atama işlemleri ile ilgili takvim belirlenirken bu süre dikkate alınır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe geçici 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yurtdışı sürekli görevde bulunanlardan görev süresi bir yılı aşanlar, yurt dışı görev sürelerinin sona ermesi beklenmeksizin yurt içi göreve çekilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.