logo yeni

MEMURUN GÖREVLENDİRİLDİĞİ BÜRODA TELEFON, ARAÇ, GEREÇ VE TECHİZAT YOKSA NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yer-degistirmeKurumları içerisinde başka yerde görevlendirilen Devlet memurlarının görev yapacakları yerdeki fiziki koşulların, bir kamu görevlisinin görevini fiziksel ve psikolojik açıdan rahat bir şekilde yürütebilecek nitelikte olmadığı kanaatine varıldığında, dava konusu edilmiş olması halinde idari yargı yerleri söz konusu görevlendirmenin iptaline karar verebilmektedirler.

Devlet memurlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasının, çalışanlar için en temel insan haklarından biri olduğu ve kamu hizmetlerinde istenilen verimliliğinin sağlanabilmesi bakımından çalışma ortamının önem taşıdığından hareket eden idari yargı yerleri, bu yaklaşımlarını Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri hükümlerine dayandırmaktadır.

Örnek bir olayda, açılan davayı temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 5. Dairesi de aynı yönde bir karar vermiştir.

Söz konusu Dava, bir belediyede İktisat Müfettişi olarak görev yapan davacının, aynı ilde bulunan ve içerisinde 2 masa ve 4 sandalyenin olduğu, telefon v.b. araç, gereç ve teçhizatın bulunmadığı İktisat Müfettişliği Bürosu'nda görevlendirilmesi işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Davaya bakan Ankara 15. İdare Mahkemesi; dava konusu işlemin yer değişikliğine dair bir işlem olduğu, Belediye hizmet binasının üçüncü katının tamamının tadilâta alınması nedeniyle üçüncü katta bulunan bütün birimlerin yerinin değiştirilmesine dair bir zorunluluktan kaynaklandığını, bu nedenle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermiştir.

İdare Mahkemesi kararının temyiz edilmesi üzerine konuyu değerlendiren Danıştay 5. Dairesi;

-Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerinde ve 1982 Anayasasında yer alan ilgili hükümlerden hareketle, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmanın çalışanların tümü için en temel insan haklarından biri olduğunu,

-Kamu hizmetlerinde istenilen verimliliğinin sağlanabilmesi açısından çalışma ortamı koşullarının öneminin büyük olması nedeniyle, çalışma ortamı koşullarının fiziksel ve psikolojik açıdan çalışanlara rahatsızlık vermeyen, sıkıntıya yol açmayan, sorunlardan arındırılmış bulunması ve çalışanların yeterli ve güvenli çalışma ortamına sahip olabilmesi için her türlü önlemin alınmış olması gerektiğini,

-Davacının, içerisinde 2 masa ve 4 sandalyenin olduğu, telefon v.b. araç, gereç ve teçhizatın bulunmadığı bir büroda görevlendirildiği; büronun fiziksel koşullarının (çalışma ortamı, araçlar, teçhizat v.b.) bir kamu görevlisinin görevini fiziksel ve psikolojik açıdan rahat bir şekilde yürütebilecek nitelik taşımadığı, dolayısıyla kamu hizmetinde esas olan kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine elverişli olmadığının anlaşıldığını

belirterek, dava konusu görevlendirme işleminde hukuka uyarlık bulunmadığına Karar vermiş ve davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararını da bozmuştur.

Söz konusu Karar

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.