logo yeni

EŞ DURUMU ÖZRÜ TAYİNİ NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

aileDevlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılırken, memurların en fazla sıkıntı yaşadığı eş durumundan tayin konusunda da değişiklikler yapıldı.

Bu konuda sitemize gelen sorulardan da anladığımız kadarıyla, memurların halen eş durumu özrüne dayalı olarak yapılacak atamalarda izlenecek yeni yöntem konusunda kafalarının karışık olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla memurunyeri.com olarak konunun rahatça anlaşılması bakımından aile birliği mazeretine dayanarak yapılacak atamaları aşağıdaki şekilde tablolaştırdık:

Aile Birliği Mazeretine Dayalı Yer Değiştirme

 

 

EŞİN DURUMU

 YAPILABİLECEK İŞLEM

Memur

Kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânı olmayan eş (Örn. üniversite personeli, taşra teşkilatı olmayan kurumda çalışan personel)

Eşin olduğu yere atama yapılabilir.

Memur

Mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunan eş (Örn. öğretmen, doktor)

Eşin olduğu yere atama yapılabilir.

Memur

Aynı kurumda kamu personeli olan eş

Kurumca hizmet ihtiyacının fazla olduğu düşünülen yere yapılabilir.

Memur

Farklı kurumda kamu personeli olan eş

Kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere yapılabilir.

Memur

Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eş

Eşin bulunduğu yere atama yapılabilir.

Memur

Kamu personeli olmayan ve talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olan eş

Eşin bulunduğu yere atama yapılabilir.

Eş durumundan tayinde temel olarak ne değişti?

Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği üzere eski yönetmelik ile yeni yönetmelik arasındaki iki önemli fark bulunmaktadır.

Bunlardan birincisi, memur eşlerin yer değiştirmesinde, eşlerin ast üst olması ya da unvan bakımından aşağıda veya yukarıda yer alması önemini yitirmiştir. Öte yandan, kurumların bu tür atamalarda hizmet ihtiyacı olan yere göre atama yapabilmesi kuralının getirilmesi, kamu kurumlarınca kötüye kullanılabilecek bir husus olduğundan bu değişikliğin memurlar için geriye gidiş olduğunu kabul etmek gerekmektedir.

Diğer önemli değişiklik ise, yeni yönetmelik düzenlemesi ile özel sektörde çalışan ve belli niteliklere haiz olan eşler dolayısıyla yapılacak eş durumundan tayinlerinin tüm memurlar için mümkün kılınmış olmasıdır.

Aile birlilği mazeretine dayanarak yer değiştirmede istenen belgeler nelerdir?

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur aşağıda sayılanlardan kendisini ilgilendirenleri kuruma vermek durumundadır:

-Eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına ilişkin belge,

-Atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ilişkin belge,

-Eşinin milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter görevlerde bulunduğuna ilişkin belge,

-Evlilik durumunu kanıtlayan belge,

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.