logo yeni

OGM PERSONELİNİN ROTASYONDAN KAYNAKLI MAĞDURİYETİ NASIL GİDERİLECEK?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

rotasyonOrman Genel Müdürlüğü personeline yönelik rotasyon uygulamaları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünün mühendis kadrolarına merkezi yerleştirme uygulaması dışında atama yapılması hususları ve ortaya çıkan mağduriyetlerin çözümü konusunda yapılması düşünülen çalışmalar Bakan Veysel EROĞLU’na soruldu.

Milletvekili Ahmet TOPBAŞ tarafından verilen soru önergesinde; dava konusu edilmiş ve henüz sonuçlanmamış olan “Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına ilişkin Yönetmelik" hükümlerine dayanarak, Orman Genel Müdürlüğünde zorunlu rotasyon uygulaması adı altında hukuka aykırı atamalar yoluyla adeta kıyım yapıldığı ve çalışanlar ile ailelerinin mağdur edildiği belirtilerek, konu hakkında Orman ve Su işleri Bakanı Veysel EROĞLU tarafından aşağıdaki sorulara cevap verilmesi istendi:

1-Yargı süreci devam ederken Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği dayanak gösterilerek Haziran ayı başında, rotasyon adı altında 1859 adet personelin yer değiştirme talepleri alınarak süratle tayinleri yapılmaya başlanmıştır. Oysa bu yönetmelikte Ocak ve Ağustos aylarında tayin talepleri alınarak Mart ve Ekim aylarında tayinlerin yapılacağı belirtilmiştir. Yangınlar nedeniyle izinlerin dahi kapatıldığı Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan tayinlerde nasıl bir kamu yararı vardır? Bu durum orman yangınlarında zafiyet oluşturmayacak mıdır? Ayrıca alanlarında yetişmiş uzman personelin belirli sürelere bağlı olarak farklı birimlere gönderilmesi uzmanlaşma kuralına uygun mudur?

2-Rotasyonda temel ilke; oluşturulan norm kadroya bağlı olarak yığılmaların belirli bir zaman aralığında (örneğin 5-10 yıl) giderilmesi hedef olması gerekirken, bir anda yapılarak kurumun hafızasının yok edilmesinde ne gibi bir fayda vardır? Emeklilikleri gelmiş kıdemli personel 4.bölgelere sürgün edilirken, yandaş sendikanın listesine giren düşük puanlı personelin 1.ve 2. bölgelere atanmasında nasıl bir verimlilik beklenmektedir. Anayasal hak olan eş özrü ve sağlık özürlerinin dahi dikkate alınmadığı doğru mudur?

3-Rotasyondan amaç verimlilik sağlamak mıdır, yoksa tabi olmayan personeli tasfiye etmek midir? Teamüllere aykırı bu atama uygulamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düzeltmeyi düşünüyor musunuz?

4-Bakanlığınıza yakın Sendikanın yöneticileri himaye edilirken, karşısındaki rakip sendikaların şube yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilerinin de 4688 sayılı Kamu Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre güvence altına alınan atamaya tabi olmayacakları hükmüne rağmen rotasyon adı altında kıyıma uğratıldıkları ve sürgüne gönderildikleri iddiaları doğru mu? Şayet doğru ve bu atamalardan haberiniz yok ise düzeltmeyi düşünüyor musunuz?

5-Rotasyon adı altında 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre seçimle işbaşına gelen Orman Mühendisleri Odası İstanbul, Denizli, Amasya ve Adana şube yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Anayasanın hak ve hürriyetlerin kullanılması hakkındaki 13. Maddesi ile meslek örgütlülüğüne ilişkin 135. Maddesine aykırı olarak, sırf seçimlerde sizin destek verdiğiniz grubun karşısında olmaları ve demokratik haklarının kullanılmaları nedeniyle seçim bölgeleri dışına talimatınız doğrusunda atama yaparak sürgüne göndererek cezalandırma yaptığınıza dair iddiaları doğrumu? Şayet doğru ve bu atamalardan haberiniz yok ise düzeltmeyi düşünüyor musunuz?

6-Meslek örgütlerinin Danıştay'da açtığı iptal davaları sonucunda yürürlükleri durdurulan Orman Genel Müdürlüğü atama yönetmeliklerinden kaçınmak için, yönetmelikle yapılması gereken ilk defa işletme müdürü yardımcılığı, işletme müdürlüğü, bölge müdür yardımcılığı ve bölge müdürlüğüne yapılacak atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna aykırı olarak yürürlüğe koyduğu 3/1/2014 tarih ve 7 nolu Bakanlık oluru ile yapmaya başladığınız bilinmektedir. Orman Mühendisleri Odası hukuka aykırılığı açık olan bu olurun da iptali için Danıştay 2 inci Dairesinde dava açmış ve davada verilen 17/6/2014 tarih ve E:2014/1289 sayılı kararda, "Kamu görevlilerinin atanma ve görevde yükselmelerine ilişkin koşulların kariyer ve liyakat ilkeleri ile yürütülen kamu hizmetinin niteliği, görevin önem ve özelliğinin birlikte değerlendirilerek üst hukuk kurallarına uygun olarak objektif koşullara bağlanması ve genel düzenleyici işlem olan yönetmeliklerle düzenlenmesi gerekmekte olup, yönetmelik ile düzenlenesi gereken personele ilişkin esasların YÖNERGE VE OLURLA DÜZENLENMESİNE OLANAK BULUNMAMAKTADIR." denilerek 3/1/2014 tarihli ve 7 nolu Bakanlık olurunun yürütmesi durdurulmuştur. Hukuken yok hükmüne olan bu olura dayanarak yaptığınız atamaları iptal ederek eski yerlerine iade etmeyi, sizleri yanlış karar almaya iten Orman Genel Müdürlüğü sorumlu yöneticileri hakkında soruşturma açmayı ve ortaya çıkan Devlet zararını tazmin etmeyi düşünüyor musunuz?

7-Bakanlığınızdaki bu adaletsiz atama uygulaması yetmiyormuş gibi, bu kez, Mart-2002 den bu yana kamu kurumlarına ilk defa yapılacak atamalarda torpili kaldıran "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de; 05.07.2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile eklenen "EK MADDE 8 - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdaki başarı sırasına göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır." düzenlemesiyle, OGM ve DSİ ye ilk defa atanacak mühendisler KPS sınavlarının dışında Bakanlığınızca yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav ile alınacaktır. Böylece tarihin çöplüğüne atılan torpil dönemi Bakanlığınızın öncülüğünde hortlatılacak, mühendis altınlarında adaletsizliği getirecek olan bu yaklaşımınızdan, uygulamaya başlamadan vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.