logo yeni

DEVLET MEMURLARININ BÖLGE HİZMETİNDE HANGİ SÜRELER DİKKATE ALINIR?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

teskilatHizmet bölgesi Devlet memurlarının atamalarında göz önünde bulundurulmak üzere Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak oluşturulduğu bölgelerdir.

Kaç hizmet bölgesi vardır?

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’te 6 hizmet bölgesi belirlenirken, bazı kamu kurum ve kuruluşları, personelin tüm yurda dengeli dağılımını sağlayabilmek bakımından altıyı geçmemek ve en az üç bölge olmak üzere, farklı hizmet bölgeleri belirleme yetkisine sahiptir.

Hizmet bölgesi süreleri neden önemlidir?

Kamu kurumlarında çalışıp ta bir hizmet bölgesinde süresini doldurarak, başka bir hizmet bölgesine atanmak isteyen kamu personeli için hizmet bölgesinde değerlendirilen süreler önem taşımaktadır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’te hangi sürelerin hizmet bölgelerinde değerlendirileceği konusundaki tereddütlere açıklık getirebilmek amacıyla bazı düzenlemelere yer verilmiştir.

Kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılanlar

Devlet memuru bir hizmet bölgesinde istihdam edilmekte iken normal olarak çalıştığı süreler dışında aşağıda belirtilen sürelerde kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır:

1.Devlet memurlarının yıllık izni, öğretmenlerin tatil izinleri ve radyoaktif ışınlarla çalışan personelin sağlık izni, doğum izni, analık izni, süt izni, engelli çocuk izni ve diğer mazeret izinlerinde geçen sürelerin tamamı,

2.Hastalık ve refakat izni toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,

3. Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya gözaltına alınan memurların, soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce alınan kararlar gereğince haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması durumunda, görevden uzaklaştırmada, tutuklamada veya gözaltında geçen sürelerin tamamı,

4. Devlet memurunun yıl içinde toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

5. Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

Geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılan süreler

Bazı durumlardaki hizmet süreleri memurun kadrosunun bulunduğu yerin değil, hizmetin geçirildiği yerin süresinden sayılır. Bu durumları:

1-Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri,

2-Aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler,

3-Başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

şeklinde sayabiliriz.

Bölge hizmetinde dikkate alınmayan süreler

Bazı hizmet süreleri ise hiçbir şekilde bölge hizmetinde dikkate alınmayan sürelerdir. Bu süreleri de şöyle sayabiliriz:

1. 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

2. Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.

3. Hastalık ve refakat izni toplamının altı ayı aşan kısmı.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.