logo yeni

DİYANETİN YURTDIŞI TEŞKİLATINA ATANACAKLARDA ARANAN YABANCI DİL ŞARTI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

diyanetDiyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle, yurt dışına atanacak personelde aranan yabancı dil bilgi seviyesine ilişkin hususlarda yeni düzenlemeler yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı teşkilatındaki kadrolara sürekli görevle atanacak personelde aranacak yabancı dil yeterliğine ilişkin maddede yapılan değişiklikle, atamalarda aranan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında belli bir puan almış olma veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olma şartı, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında belli bir puan almış olma veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen bir belgeye sahip olma şeklinde değiştirildi ve Yönetmeliğin bazı maddelerinde de bu yönde düzenleme yapıldı.

Öte yandan Yönetmelik değişikliğiyle, ÖSYM tarafından sınav yapılmayan yabancı diller için seviye tespit sınavının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmasına imkan tanındı.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından” ibaresi “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından” şeklinde; “buna denk kabul edilen” ibaresi “ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen” şeklinde; aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(3) Yabancı dil yeterlik belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır ve bu sürenin hesaplanmasında mesleki ehliyet sınavının yapıldığı tarih esas alınır. Ancak, ilk atamasında ikinci fıkrada sayılan gerekli dil belgesini ibraz etmiş, ikinci defa aynı unvanla ve aynı yabancı dil aranılan yerlere atanacaklar ile ilk atamasında ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından yetmiş ve üzeri dil puanı belgesi veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan bir belgesi bulunanların aynı yabancı dil aranılan yerlere sonraki atanmalarında yabancı dil yeterlik belgesi aranmaz.”

“Ancak, ÖSYM tarafından sınav yapılmayan yabancı diller için seviye tespit sınavı Başkanlık tarafından yapılır.”

Eski hali: (3) Yabancı dil yeterlik belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır ve bu sürenin hesaplanmasında mesleki ehliyet sınavının yapıldığı tarih esas alınır. Ancak, ilk atamasında gerekli dil belgesini ibraz etmiş, ikinci defa aynı unvanla ve aynı yabancı dil aranılan yerlere atanacaklar ile ilk atamasında yetmiş ve üzeri dil puanı belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgesi bulunanların aynı yabancı dil aranılan yerlere sonraki atanmalarında yabancı dil yeterlik belgesi aranmaz.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski hali: (3) Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.