logo yeni

calisanlar2 copy

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN ÖRNEK BİR MAHKEME KARARI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet5Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından, Büyükşehir Belediyesinde çalışmakta olan bir personelin, başka bir ilçede görevlendirilmesi işleminin yürütmesi durduruldu.

Olayda bilgisayar işletmeni olarak çalışan personelin, mücavir alan sınırının il sınırlarına genişlemesi nedeniyle kurulmuş olan bir ilçe şefliğinde görevlendirilmesi üzerine işlemin yürütmesinin durdurulması için açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı.

Geçici görevlendirmede bulunması gereken şartlar

Mahkeme kararında, idarelerin geçici süreli görevlendirme konusundaki takdir yetkilerinin, görevlendirme ilkeleri ve amacı ile sınırlı bulunduğu dolayısıyla geçici olarak görevlendirilen personelin;

-Hangi somut görevleri yapacakları hususunun ayrıntılı olarak önceden belirlenmesi,

-Geçici görevlendirme konusunda zorunluluk bulunması,

-Geçici görevlendirmenin süresinin belirlenmesi,

gibi koşulların da mevcut olması halinde geçici görevlendirmenin hukuka uygun sayılabileceğinin açık olduğu ve kamu hizmetlerinin aksamaması, yeterli etkinlikte sunulması amacı ile hizmetin gerektirdiği acil durumlarda süreli olmak koşulu ile bu yetkinin kullanılabileceğine vurgu yapıldı.

Süresiz geçici görevlendirme olmaz

2. İdare Mahkemesi kararında ayrıca, “Bu durumda, geçici görevlendirmeye ilişkin yerleşik içtihatların ihlali niteliğindeki işlemin süresiz tesis edilmiş olması nedeniyle anılan işlemin hukuk dünyasında varlığını sürdürmesinin, hukuk devleti ilkeleri ve personel hukuku yönünden, ciddi, kamusal zararlar, davacı yönündende, olayın oluş biçimi itibariyle, süresi idarece belirlenmemiş bir zaman diliminde asıl kadrosundan uzak tutulmasına yol açıcı olduğundan hukuka uygunluk bulunmamıştır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu mahkeme kararı

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.