logo yeni

MÜDÜR KADROSUNDAN VHKİ'YE ATANMA İŞLEMİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet3Ankara 4. İdare Mahkemesi 1. dereceli "Su Kalite ve Kontrol Şube Müdürü" kadrosunda çalışan bir personelin, 3. dereceli "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" kadrosuna atanmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Olayda, davacı 1. dereceli "Su Kalite ve Kontrol Şube Müdürü" iken 3. dereceli "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" kadrosuna atanmış, idare bu atama ile hizmet gereklerine göre bir personel planlamasına gidildiğini, disiplin yönünden davacının bir uyarma ve iki kınama cezasının olduğunu, tesis edilen dava konusu işlemde kanun ve mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığını iddia etmişti.

İdarenin takdir yetkisi sınırsız değil

Mahkeme kararında, 657 sayılı Kanun'un 76. maddesi uyarınca Kurumlarında görev yapan personelin görev ve görev yerinin değiştirilmesi hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmakla birlikte, ancak Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere, anılan Yasa hükümleri ile tanınan takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, takdir yetkisine istinaden tesis edilen işlemlerin sebep ve maksat unsurları yönünden hukuka uygunluk denetimine tabi tutulacağı, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri sınırları içinde kullanılması ve takdir yetkisine istinaden tesis edilen işlemin dava konusu edilmesi halinde de, bu sınırlar içinde kullanıldığının idarece ortaya konulması gerektiği, işlemin sebebine dayanak gösterilen olay ve nedenlerin gerçeği yansıtmaması yanında, işlemin tesisi için yeterli bulunmaması ve takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumların dava konusu idari işlemin sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceğinin kabul edilmiş bulunduğunu belirtti.

Af kapsamındaki disiplin cezası görevden alma gerekçesi olamaz

4. İdare Mahkemesi, olayda; davacının görevinde yetersiz olduğu veya başarılı olamadığına yönelik somut bir tespit bulunmadığı, netice itibariyle görev ve görev yerinin değiştirilmesini gerektirecek herhangi bir eylemi, tutum ve davranışı ile hizmete etkisi olan olumsuzluğunun ortaya konulamadığı, dolayısıyla da davalı idarece takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmeti gerekleri doğrultusunda kullanıldığının kabulünü gerektirecek hukuki unsurların mevcut olmadığının görüldüğünü; ayrıca, davacının uyarma ve kınama cezalarının bulunduğu ileri sürülmekte ise de bu cezaların 5525 sayılı kanun(disiplin affı) kapsamında kaldığını belirterek atama işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Karar örneği

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.