logo yeni

CAMİ GÖREVLİLİĞİNE ATANMA ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

camiResmi Gazete’de yayımlanan "Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile cami görevliliğine atanma şartlarında değişiklik yapıldı.

Bugün yayınlanan yönetmelik gereğince yapılan değişiklikler şöyle:

-Cami görevlliği için yapılacak yarışma sınavı açılması için müracaatların boş kadro sayısından fazla olması zorunluluğu kaldırıldı.

-Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) sonuçlarının, sonuçların ilân tarihinden itibaren üç yıl süre ile geçerli olacağı hüküm altına alındı.

-Cami görevliliği için yapılacak sınav ilanının, müftülük dışında Başkanlıkça da yapılabilmesi imkanı getirildi ve resmî tatiller ile cumartesi ve pazar günlerinin on beş günlük ilân süresinden sayılacağı hüküm altına alındı.

-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerince (A) grubu camiler ile üniversite kampüslerindeki camilerde münhal bulunan cami görevliliği kadroları için açılacak sınavların Başkanlıkça da yapılabileceği hüküm altına alındı.

-Başarı sırası belirlenirken, Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-6 sayılı Cami Görevliliği Değerlendirme Kıstasları Formundan alınan puanların ortalaması alınacağı hükmü kaldırıldı.

-Cami görevlilerinin başarı sıralamasının hazırlanmasında puanların eşitliği halinde MBSTS puanı yüksek olana öncelik verileceği hükmü kaldırıldı.

-Sınav açılan unvanlarda, atama işleminden sonra çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara, müteakip sınav ilan tarihine kadar başarı sırasına göre yedeklerden atama yapılabileceği hükmünden yarışma sınavı istisna tutuldu.

-Cami görevliliğine naklen atanmaya ilişkin şu düzenlemeler yapıldı:

Cami görevliliğine naklen atama

MADDE 18/A – (1) Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalar şu esaslara göre yapılır:

a) Cami görevliliği münhal kadrolarına müracaat edenlerin naklen atamalarında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 (C) Nakil Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde;  MBSTS puanının yüzde kırkı, EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde kırkı ve EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde yirmisinden oluşan toplam puan esas alınır.

b) Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atama yapılabilmesi için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 (C) Nakil Değerlendirme Formundan toplam en az 70 puan alınması esastır. Ancak EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu ile EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan ayrı ayrı en az 70 puan şartı aranmaz.

c) Cami görevliliği münhal kadrolarına, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 (C) Nakil Değerlendirme Formundan en yüksek puan alandan başlanarak atama yapılır. Bu puanın eşit olması halinde sırasıyla MBSTS puanı yüksek olana, görev yılı fazla olana, hafız olana ve öğrenim düzeyi yüksek olana öncelik verilir.

ç) (D) grubu camilerde bulunan münhal kadrolara tek müracaat olması halinde bu madde hükümlerine bağlı kalınmaksızın sadece MBSTS puanı esas alınarak naklen atama yapılabilir.”

CAMİ GÖREVLİLERİ

NAKİL DEĞERLENDİRME FORMLARI

Adı Soyadı

 

Görev Yeri ve Unvanı

 

T.C. Kimlik No

 

Sicil No

 

(A)   YARIŞMA SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No

Sınav Konuları

Puan Değeri

Adayın Puanı

1

KUR’AN-I KERİM

Yüzüne okuma

30

 

Meal bilgisi

5

 

Tecvid bilgisi ve meharic-i huruf

15

 

Ses/Seda/Makam

5

 

Ezber bilgisi

20

 

2

Hitabet   

15

 

3

Mesleki Temsil

10

 
 

TOPLAM

100

 

(B)    MÜKTESEP/NİTELİK DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No

Müktesepler/Nitelikler

Puan Değeri

Toplam Puan Değeri

Adayın Puanı

1

İmam Hatip Lisesi

10

10

 

2

Ön Lisans

5

5

 

3

Diğer Lisans

5

5

 

5

İlahiyat Fakültesi

10

10

 

6

Yüksek Lisans

2

2

 

7

Hafızlık

8

8

 

8

İhtisas Kursu/Aşere, Takrib, Tayyibe   

5

5

 

9

Tashih-i Huruf

3

3

 

10

YDS ve denkliği kabul edilen yabancı dil belgeleri (C) ve üstü seviyeler için

2

2

 

11

10 (on) yıla kadar her bir görev yılı için

3

30

 

12

10 (on) yıldan 30 (otuz) yıla kadar her bir görev yılı için

1

20

 

TOPLAM

100

 

(C)   NAKİL DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No

Değerlendirme Kıstasları

Adayın Puanı

Oranı

Naklen Atamaya Esas Nihai Puan

1

MBSTS puanı

 

%40

 

2

Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu Puanı

 

%40

 

3

Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formu Puanı

 

%20

 

TOPLAM

%100

 

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU TASDİK OLUNUR.

…. /.... /…..

İmza ve Mühür

Not: Bu form, sınavın yapıldığı müftülükçe tasdik edilecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir.
Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.