logo yeni

DİYANET PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME USULLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLDU

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

diyanetDiyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında bir kadroya açıktan, naklen, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların niteliklerini belirlemek, atama ve nakillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmuş bulunan “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde değişiklik yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklerden bazıları şöyle:

İhtisas kursu süresi ve katılımcılara ilişkin değişiklik

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetler için nitelikli eleman yetiştirmek maksadıyla, dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları için en az iki yıl süreli olarak açılan hizmet içi eğitim kursu, bundan sonra sadece en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş personel için açılacak. Kursun belli bir süre olması şartı da kaldırıldı.

İl müftüsü kadrosuna atama şartlarında değişiklik

Vaiz olarak 15 yıl veya görev yapmış olanlar il müftüsü olabilecek.

İl müftü yardımcılığına atama şartlarında değişiklik

İki yıl ilçe müftüsü olarak çalışmış olanlar il müftü yardımcısı olabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde vaiz olarak on yıl görev yapmış olanlar bayanlar ile Kur’an kursu öğreticisi veya üstü sayılan görevlerde beş yıl görev yapmış olan bayanlar da il müftü yardımcısı olabilecek.

Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına atama şartlarında değişiklik

Diyanet İşleri Başkanlığında Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarına atanmada aranan uygulamalı sınav şartı kaldırıldı.

Bilgisayar işletmeni kadrosuna yükselme şartlarında değişiklik

Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanacaklarda; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurslar veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek şartı da aranacak.

Zorunlu yer değiştirme kurallarında değişiklik

Diyanet İşleri Başkanlığında zorunlu yer değiştirmeye tabi personel hakkındaki uygulamalarda yapılan değişikliklerden bazıları şunlar:

-İlçe müftüleri, vaizler ve şube müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerinde esas alınan ilçeler 4 grup olarak belirlendi. Daha önce ilçeler 5 grupta toplanmıştı.

-Başka görevlere atanan il müftülerinin, yeniden il müftüsü olarak atanmaları durumunda, ayrıldıkları grupta hizmetlerini tamamlamamış iseler bu grupta yer alan illerden birine atanması zorunluluğu kaldırıldı.

-Taşra teşkilatına ilk defa şube müdürü olarak atanacaklar, dördüncü grubun yanı sıra üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinden birine atanabilecek.

-İl içi yer değişiklikleri valiliklerce; il dışı yer değişiklikleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak.

-Hizmet gerekleri ve cami özellikleri dikkate alınarak ilgili mevzuatında yer alan diğer hükümlere bağlı kalmaksızın Diyanet İşleri Başkanı onayı ile naklen Kur’an kursu öğreticisi ve cami görevlisi atanabilecek.

-Doktora eğitimi yaptıklarını ilgili yükseköğretim kurumundan alacakları bir yazı ile belgelendirenler, bulundukları görev yerinde bir yılını doldurmak kaydıyla, süre şartı aranmadan yer değişikliği talebinde bulunabilecek.

-İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, vaiz, şube müdürü, eğitim görevlisi, uzman, murakıp, sayman ve şeflerin hizmet gereği mazeret ve karşılıklı yer değiştirme dışında istekleri üzerine görev veya yer değiştirmeleri 1 Haziran-31 Temmuz arasında  yapılacak.

Atama yapacak makamlarda değişiklik  

Döner Sermaye işletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, eğitim görevlisi, vaiz, murakıp ve Başkanlık merkezindeki uzman ve üstü sayılan kadrolara ilgili Daire Başkanının teklifi üzerine Genel Müdür onayı ile atama yapılacak. Bu kadrolara daha önce, İnsan Kaynakları Genel Müdürünün teklifi üzerine Başkan onayı ile atama yapılıyordu.

Eş mazereti sebebiyle nakil isteği şartında değişiklik

Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin eş durumu sebebiyle yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, kamu kurum ve kuruluşlarından birinde memur veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve kendisinin ve eşinin T.C. kimlik numaraları ile belgelendirmesi veya eşinin halen sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak en az iki yıl süreyle kesintisiz çalışıyor olması şartı aranacak.

Eşdeğer kadrolarda değişiklik

Daha önce yardımcı hizmetler sınıfı personeline denk sayılan şoför kadrosu; memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satın alma memuru, santral memuru, daktilograf kadrosu ile denk sayıldı.

Bugün yürürlüğe giren değişiklikler için tıklayınız....

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.