logo yeni

UZMAN YARDIMCISI BAŞKA BİR KURUMA UZMAN YARDIMCISI OLARAK GEÇEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

personel6Kamu kurumlarına kariyer meslek personeli statüsünde uzman yardımcısı olarak girenlerin, uzman yardımcılığı dönemi içerisinde başka bir kuruma ait kariyer mesleklere geçmek istemeleri durumunda, bu personel bazen muvafakat sorunuyla karşılaşabilmektedir.

Bir kurumda uzman yardımcısı olarak görev yapan Devlet memurunun, başka bir kurumun uzman yardımcısı kadrosuna Devlet memuru olarak geçebilmesi, öncelikle geçilecek kurum tarafından ilgili uzman yardımcılığı kadrolarına giriş için yapılan sınavı kazanmış olması ve ardından da görev yapmakta olduğu kurumun ayrılmasına müsaade etmesi gerekmektedir.

Kurumlar tarafından açılan uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan bazı kişilerin, o dönemde başka bir kurumda uzman yardımcısı olarak görev yaptığı durumlarda, atama yapacak olan kurum, ilgililerin görev yapmakta olduğu kurumdan muvafakat istemektedir. Muvafakat verilmesi durumunda atama gerçekleşmekte, verilmemesi durumunda ise ataması yapılmayan memurlar, konuyu idari yargı yerlerinde dava konusu etmek suretiyle çözüm aramaktadırlar.

Açılan benzer davalarda ise, idare mahkemeleri tarafından farklı kararlar verilebilmekle birlikte, Danıştay dava dairelerinin genel olarak konuyu davacı lehine karar bağladığı görülmektedir.

Örnek bir olay

Bir bakanlıkta “AB Uzman Yardımcısı” olarak görev yapmakta iken Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan kişiye kurumu tarafından muvafakat verilmemesi üzerine dava açılmıştır.

Davaya bakan İdare Mahkemesi; uzun bir bekleme sonucu ihtiyaçlar göz önüne alınarak yapılan sınav sonucu davalı idarede göreve başlayan ve meslekte bir yılını yeni tamamlamış olan davacıya muvafakat verilmemiş olmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı yönünde karar verilmiştir.

İşlemin hukuka aykırı olduğunu ileri süren davacı, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemiştir. Konuya temyiz aşamasında bakan Danıştay 5 inci Dairesi;

-Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceğinin açık olduğu,

-Olayda, ihtiyaç gerekçesiyle işlemin kurulduğu söylenmekte ise de, davacı ile aynı durumda olan personele daha önce muvafakat verilmiş olduğu ve davacının hizmetine duyulan ihtiyacın hukuken geçerli belgelerle ortaya konulamadığının anlaşıldığı

Şeklinde değerlendirmede bulunarak, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına ve davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmediğine karar vermiştir.

Söz konusu Karar

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.