logo yeni

calisanlar2 copy

ŞEKER ENSTİTÜSÜNE ATANACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR DEĞİŞTİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

personelTürkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı Şeker Enstitüsüne teknik personel olarak atanacaklarda aranan niteliklerde değişiklik yapıldı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıklarında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personelin atanmasına ilişkin usül ve esasları düzenleyen “Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikle,  Şeker Enstitüsüne atanacak teknik personelde aranacak şartlar yeniden belirlendi.

Yönetmelik değişikliği ile;

-Daha önce sadece naklen atanacak teknik personelde aranan nitelikler, nakil dışı yollarla atanacak teknik personeli de kapsayacak şekilde düzenlendi.

-Teknik personelin Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (İngilizce, Almanca, Fransızca ) nakil veya atama tarihi itibariyle son beş yıl içinde en az (E) düzeyinde puan almış olması şartı aranacak. Bu şart daha önce (D) düzeyinde puan olarak aranıyordu.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/10/1998 tarihli ve 23501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şeker Enstitüsü’ne Nakledilecek Veya Atanacak Personel

Madde 7 – Şeker Enstitüsü’ne nakledilecek veya atanacak teknik personelin Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (İngilizce, Almanca, Fransızca ) nakil veya atama tarihi itibariyle son beş yıl içinde en az (E) düzeyinde puan almış olması şarttır.”

Maddenin eski hali:

Şeker Enstitüsü'ne Nakledilecek Personel

Madde 7- Şeker Enstitüsü'ne nakledilecek teknik personelin,  Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit   Sınavından   (İngilizce, Almanca, Fransızca )nakil tarihi itibariyla son 5 yıl içinde en az (D) düzeyinde puan almış olması şarttır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.